Žilinská kniha

V marci sa na Žilinskej Balustráde objavilo číslo bez popisu. Mali ste sa zapájať do súťaže a písať nám správne odpovede na otázku, čo to číslo znamená.

Kedže marec je mesiacom kníh, zvolili sme tematické číslo. Riešenie našej hádanky je nasledovné: 

V období kráľa Ľudovíta I. vznikla Žilinská mestská kniha, významná literárna a právna pamiatka. Obsahuje prepis magdeburského práva, ktorý vyhotovil Mikuláš z Lukovej, čiže právo používané v meste Krupina, hospodárske zápisy v meste, súdne zápisy a zápisy z mestskej rady v Žiline.

Knihu tvorí 149 popísaných listov, nachádzajúcich sa v koženej väzbe s rozmermi 29 x 22 cm. Prvý zápis v slovenčine sa v knihe objavil v roku 1451 a posledné zápisy pochádzajú z roku 1561. Je najstaršou a najvýznamnejšou jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska a má stredoeurópsky význam.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA