Zaujímavosti

 

Žilinské arkády a laubne

Charakteristickou črtou žilinského rínku otvorené arkádové chodby, miestne nazývané laubne. K laubniam neodmysliteľne patria i arkády - oblúky medzi stĺpmi. Takýmto rozsiahlym a pritom súvislým komplexom krytých komunikácií v historickom jadre sa okrem Žiliny nemôže pochváliť nijaké iné mesto na Slovensku.
 

Žilinský hrad

Medzi najväčšie tajomstvá mesta patrí žilinský hrad. Po prvý raz sa hrad objavuje v prameňoch v roku 1318. Z roku 1384 pochádzajú až dve zmienky o žilinskom hrade. Zo zorného poľa histórie sa hrad vytratil v roku 1454. V súčasnosti sa o existencii a umiestnení žilinského hradu vedie mnoho polemík a diskusií.

Žilinská stará fara

"Stará fara", tak ako sme ju poznali už neexistuje. Bola však dominantou priestoru smerom k Váhu, spolu s Farským kostolom a neskôr i s farskými schodmi. Prešla viacerými zmenami. Svojmu účelu slúžila takmer do konca 20. storočia.

Pivovar v Žiline

Mestský pivovar existoval v Žiline už v 17. storočí. Žilinské pivo bolo vychýrené. Právo variť pivo mali len určití majitelia domov. Mesto Žilina nemalo právo variť pivo. Koncom 19. storočia sa už varenie piva nespomína. Budova žilinského pivovaru bola v roku 1925 zbúraná. Dnes ju pripomína len názov ulice - Pivovarská.

História tovární v Žiline

Žilina sa už od obdobia prvých písomných správ profilovala ako významné výrobné a obchodné centrum. Najvýznamnejšie továrne vznikli počas rakúsko - uhorskej éry: Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a pokrovce, Hungária, továreň na umelé hnojivá, Továreň na celulózu a Žilinská továreň na zápalky.

Priemyselná výstava v Žiline

Najvýznamnejšou výstavnou akciou hospodárskeho charakteru v dejinách mesta Žiliny bola Priemyselná výstava (Iparkiállitás Zsolna). Pôvodne mala mať miestny charakter, získala však hornouhorský rozmer. Zúčastnilo sa na nej 353 vystavovateľov a od 1. 8. do 15. 9. 1903 ju navštívilo takmer 60 000 návštevníkov.

Žilinský kat

Žilina ako každé správne stredoveké mesto mala i svojho kata, ktorý vykonával po vynesení rozsudku konkrétnu tortúru. Kat bol považovaný za nečistú osobu, na hlave nosil kapucňu vínovočervenej farby. Vzbudzoval úctu i hrôzu. Symbolom katovského remesla bol popravný meč.

Najstarší mestský park

Najstarší mestský park v Žiline - tzv. Miléniový park - vznikol v roku 1896 pri príležitosti miléniových osláv príchodu Maďarov na územie monarcie. Okrem politického podtextu mal pre obyvateľov i návštevníkov mesta i pozitívny dopad. Park bol zelenou oázou prinášajúcou do mestskej zástavby závan prírody.

Staré žilinské hotely

Staré žilinské hotely nadviazali na tradíciu budovania hostincov a tzv. zájazdových hostincov. V čase dynamického rozvoja železnice sa i v Žiline okrem hostincov začali budovať aj prvé skutočné hotely. K najznámejším patrili: hotel Rémi, Reisz, Hungária a Metropol.

Žilinská akadémia

V tesnej blízkosti Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže sa nachádza budova niekdajšieho Reprezentačného domu, dnešného Mestského divadla v Žiline. Tu pravdepodobne v minulosti stála skromná budova, v ktorej sídlila žilinská akadémia.

Čas v minulosti a Burianova veža

Čas je relatívny pojem a jeho vnímanie v minulosti bolo v rôznych etapách vývoja veľmi odlišné. Dnes sme priam otrokmi času, ale v minulosti tomu tak nebolo. I keď meradlá času, po našom hodiny, boli známe už v staroveku, boli výsadou bohatých a bežným ľuďom meranie času nebolo potrebné.

Žilinská synoda

Žilinská synoda, ktorá sa konala v roku 1610 vo Farskom kostole (Katedrála Najsvätejšej Trojice), bola najvýznamnejšou udalosťou reformácie na Slovensku. Hlavným iniciátorom synody bol palatín Juraj Thurzo. V roku 2010 sme si pripomenuli 400. výročie tejto významnej udalosti.

Privilégium pre Slovákov

Privilégium Ľudovíta I. Veľkého z roku 1381 pre Slovákov žijúcich v Žiline je prvým písomným dokumentom o národnom povedomí slovenského obyvateľstva na našom území, a zároveň aj prvým dokladom o takomto prejave národného uvedomenia sa v strednej Európe

Mestské opevnenie

S najväčšou pravdepodobnosťou po väčšinu života mesta bolo opevnenie pomerne jednoduché, pozostávajúce iba z vodných priekop, zemných valov a azda drevených palisád. Objav murovanej stavby v blízkosti farského kostola vyvolal množstvo asociácií nielen o jej datovaní, ale najmä využití pre stredoveké mesto.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA