Vyhliadková veža na Dubni stojaca v nadmorskej výške 572 m.n.m..

Uplynulé mesiace sme s nedočkavosťou sledovali, čo sa to stavia Dubni a s radosťou môžeme skonštatovať, že sme sa dočkali naozaj niečoho unikátneho. Drevená moderná, no napriek tomu citlivým spôsobom zasadená do okolitej prírody.

Vyhliadková veža na Dubni stojaca v nadmorskej výške 572 m.n.m.. Rozhľadňa slúži najmä ako turistická atrakcia a ponúka tak návštevníkom príjemné trávenie voľného času s rodinami a priateľmi. Okrem toho samozrejme poskytuje nezameniteľný výhľad na naše mesto a okolitú prírodu. Môžete si ho vychutnať z výšky 27,4 metra a to priamo z najvyššieho 10. podlažia tohto architektonického skvostu.

OOCR Malá Fatra vyhlásila v roku 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov "Vyhliadková veža na Dubni". Do súťaže sa zapojilo viac ako 40 súťažiacich. Architekti a architektonické spoločnosti predkladali svoje návrhy, ktorými predstavovali riešenia vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň. Autormi víťazného návrhu sa stali Ladislav Vikartovský a Gábor Nagy, vďaka ktorým sa dnes môžeme zažiť neopakovateľnú atmosféru po výstupe na rozhľadňu. Podrobné informácie o 43 súťažných návrhoch, porote a výsledkoch súťaže nájdete na: http://sutazduben.sk/.
Inšpiráciou pre návrh vyhliadkovej veže bola samotná príroda. Cieľom bolo harmonicky prepojiť architektúru vyhliadkovej veže s okolitou prírodou. Veža sa snaží stať súčasťou prírody rozmazať hranice medzi prírodným a umelým prostredím. V rozhľadni sa vzťah medzi prírodou a architektúrou smerom nahor postupne rozvíja. Konštrukcia sa vizuálne rozpúšťa do okolia, čím veža pripomína puto medzi nebom a zemou.

Z architektonické hľadiska je stavba riešená v jednoduchej geometrickej forme kvádra s obdĺžnikovým pôdorysom. Samotný objekt je umiestnený vedľa turistického chodníka s orientáciou vyhliadkovej plošiny na panorámu mesta Žilina. Pri vstupe do veže je vytvorený krytý priestor s drevenou lavičkou pre posedenie a oddych návštevníkov. Na stenách sú umiestnené informačné tabule o prírodných danostiach a historických zaujímavostiach okolia. Vyhliadková veža je navrhovaná ako voľne prístupná, s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Základové konštrukcie sú riešené ako sústava navzájom kolmých základových pásov, ktoré tvoria základový rošt zo železobetónu. Hlavné rozmery základového železobetónového roštu sú 5 x 13,85 m. Do základového roštu sú votknuté oceľové nosné stĺpy. Nosná konštrukcia rozhľadne je tvorená oceľovým skeletom z uzavretých jäckl profilov. Zvislá nosná konštrukcia vo vertikálnom smere je členená na 2 časti. Spodná časť z konštrukčného hľadiska je nevrhnutá z oceľových nosných stĺpoch prierezu 250x250 mm. Horná časť je navrhnutá ako trojdimenzionálna oceľová sústava z oceľových tyčí prierezu 80 x 80 mm. Veža je do výšky 8. NP obložená dreveným obkladom, ktorý sa zo základného rozmeru 200 mm do výšky postupne otvára. Opláštenie je opreté o stĺpy a medzi stĺpiky. Medzi stĺpiky sú opreté kĺbovo o nosnú konštrukciu. Jednoramenné schodiská prekonávajú výšku 2800 mm a 2520mm. Konštrukcia schodov je oceľová. Nástupnice budú vytvorené protišmykovými pororoštami s okami 34x38 mm, výšky 50 mm a sú uchytávané na nosnú oceľovú konštrukciu schodiska. Podlahy v objekte sú navrhnuté z protišmykových oceľových roštov s dôrazom na požiadavky rozhľadne.

V dnešnej ekologickej dobe je zvlášť dôležité spomenúť, že stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie lokality ani mesta. Projekt rešpektuje zákon o vplyvoch na životné prostredie. Do stavebných prác bolo investovaných približne 236-tisíc eur. Projekt bol financovaný najmä z rozpočtu OOCR Malá Fatra a časť rozpočtu tvorili dotácie Ministerstva dopravy a výstavby. Vyhliadková veža na Dubni sa stala novou žilinskou atrakciou a možno práve vďaka nej sem prilákame nových návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. Rozhľadňa je neklamným znakom toho, že máme v našej krajine naozaj šikovných a talentovaných ľudí.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA