VIANOČNÝ BEH XV. ROČNÍK

VIANOČNÝ BEH XV. ROČNÍK

Mesto Žilina v spolupráci s Cyklistickým spolkom Žilina a klubom otužilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky, zorganizovali 17.12. 2016 pre milovníkov behu a plávania už 15-ty ročník Vianočného behu. Prvýkrát sa vianočný beh uskutočnil v roku 2001 a zúčastnilo sa na ňom len 36 bežcov. Každým rokom beh naberal na atraktivite a počet účastníkov sa výrazne zvyšoval. Minulý rok si tradičný beh prišlo odbehnúť rekordných 765 súťažiacich.
Beží sa po hrádzi Vodného diela mimo cestnej komunikácie, s výhľadom na scenériu Malej Fatry. Bežia sa okruhy rozdelené na: maratón 42 195 metrov, polmaratón 21 098 metrov, stredná trať 8300 metrov a krátka trať 1000 metrov. Maratónska trať je od roku 2013 certifikovaná (meranie p. Kalabus). Už tradíciou podujatia sú plavci otužilci. Niektorí otužilci dokonca najskôr odbehnú svoj beh a následne si ešte zaplávajú priam v polievkovo teplej, 5 stupňovej vode !!! Aj v tejto disciplíne sa vyhlasuje najrýchlejší plavec a plavkyňa. Plavecká trať meria 200 metrov, resp. v toku Váhu 350 m.

Podujatia sa zúčastnilo množstvo známych osobností okrem bratov Petra a Juraja Sagana spomenúť môžeme aj olympionika Petra Tichého, či slovenského rekordéra v počte odbehnutých maratónov Alexandra Simona (ku dnešnému dňu odbehol 904 maratónov). Na výhercov každoročne čakajú vecné dary a hlavne poháre a medaile.

Štatistika Vianočného behu:
Ku dnešnému dňu bežalo Vianočný beh 3854 bežcov a to:

● 2002 – 36
● 2003 – 50
● 2004 – 52
● 2005 – 50
● 2006 – 51
● 2007 – 48
● 2008 – 55
● 2009 – 83
● 2010 – 80
● 2011 – 244
● 2012 – 442
● 2013 – 483
● 2014 – 685
● 2015 – 765
● 2016 – 730

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA