Rozloha mesta Žilina

Počtom obyvateľov (83 684 osôb) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Jej rozloha je 80,03 km² a nadmorská výška Mariánskeho námestia (historického centra) je 345 m n. m.

Mesto Žilina tvorí 14 katastrálnych území: katastrálne územie Žilina, Bytčica, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Považský Chlmec, Vranie, Budatín, Brodno, Zádubnie, Zástranie, Trnové a Mojšova Lúčka.

Katastrálne hranice mesta sú hrebeňovitými úsekmi lesných masívov oddeľujúcich jednotlivé doliny, ale aj priečne na údolné polohy poriečnych nív. Katastrálne hranice susedia:


Vymedzené riešené územie, katastrálne územie mesta, je tvorené výmerou jednotlivých katastrálnych území obcí a miestnych častí:


Spolu: 8 002,93 ha

Celková výmera riešeného územia je teda 8 002,93 ha. Do rozlohy Žiliny zaraďujeme nie len zastavanú časť, ale aj prírodné poľnohospodársky využívané územia a lesné územia v extravilánových polohách mesta.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA