Počet obyvateľov Žiliny

Žilina mala v 14. storočí približne 100 domov a 800 obyvateľov. V tomto období sa pravdepodobne začali stavať predmestiaKálov a Predmestie (Predmestská ulica), čím sa zvýšil počet domov aj obyvateľov a mesto sa zaradilo medzi väčšie malé mestá s 1 000 – 2 000 obyvateľmi. Obyvateľstvo tvorila mestská chudoba a plnoprávni mešťania, ktorí mali domové právo viažuce sa k domu a gruntu. Patrili k nim mestskí patricijovia, remeselníci a obchodníci, bývajúci na Rínku alebo v jeho blízkosti. Patricijovia sa podieľali na riadení mesta v mestskej rade.

Obyvateľstvo Žiliny dnes
Najväčší počet obyvateľov Žiliny je slovenskej národnosti. Z náboženského hľadiska žijú v meste prevažne príslušníci rímskokatolíckej cirkvi. Žilina je od roku 2008 sídlom rímskokatolíckeho biskupstva.

Z mestských častí najviac obyvateľov sídlisko Vlčince (18 478*) a najmenej Žilinská Lehota (315*).

83684 - počet obyvateľov mesta Žilina k 31. máju 2015

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA