Počet km, ktoré prejde denne 30 trolejbusov na trolejbusových linkách v Žiline

Tento rok oslavuje trolejbusová doprava v Žiline 25. výročie svojho vzniku.

Vďaka podpore mesta Žilina došlo koncom 90-tych rokov k rozvoju mestskej hromadnej dopravy. Bolo vybudované nové trolejbusové depo s troma meniarňami a postupne sa budovali aj jednotlivé trolejbusové trasy. Dňa 17.11. 1994 začala v Žiline prevádzka trolejbusov na linke číslo 1, pričom k tomuto dátumu bola nakúpená väčšina trolejbusov (29 ks). Postupne pribúdali ďalšie trolejbusové trasy, a to v roku 1996 linky č. 4 a 5, v marci roku 1998 pre linku č. 3, v novembri 2001 pre linku č. 8, o rok na to aj linky číslo 6, 7 a 16. Zatiaľ posledná trolejbusová trať, bola odovzdaná do užívania v júli 2004.

V súčasnosti DPMŽ prevádzkuje 8 nosných trolejbusových liniek v celkovej dĺžke 128,3 km. Dopravu na uvedených linkách DPMŽ zabezpečuje svojim vozidlovým parkom, ktorý má k dispozícii 42 trolejbusov. Služby pre cestujúcich poskytujú 2 predajné miesta a predajné automaty v počte 45 kusov, z ktorých väčšina poskytuje cestujúcim viac druhov cestovných lístkov. Obnova vozidlového parku sa uskutočnila v rokoch 2012-2013, kedy pribudli do flotily aj prvé celonízkopodlažné trolejbusy.

Trolejbusová doprava je nosnou dopravou v MHD Žilina, nakoľko spája všetky sídliská s centrom mesta, ako aj sídliská navzájom, ďalej zabezpečuje spojenie centra mesta s areálom Žilinskej univerzity a ďalšími vzdelávacími inštitúciami, alebo Fakultnou nemocnicou. Denne vypravuje DPMŽ do ulíc Žiliny 30 trolejbusov, ktoré spolu ubehnú 5 810 km na svojich linkách. Význam trolejbusovej dopravy potvrdzuje aj fakt, že až 70 % z celkového počtu cestujúcich je prepravovaných práve trolejbusovými linkami.

V meste Žilina najnovšie premáva 27 nových, energeticky úsporných trolejbusov, ktoré mesto získalo vďaka príspevku z fondov Európskej únie. Nové trolejbusy boli do prevádzky nasadzované postupne v posledných dvoch rokoch. Vďaka nim je verejná doprava ekologickejšia.

V Žiline sa realizovali dokopy dva projekty nákupu trolejbusov za 14,5 milióna eur. V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žilina uplatnil opciu v zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov. Konkrétne ide o 18 kĺbových a 9 sólo trolejbusov, ktoré boli nasadené na linky s najväčším počtom prepravených cestujúcich, aby ich benefity pocítilo čo najviac cestujúcich v MHD Žilina. Pričom do konca tohto roka budú zakúpené ešte ďalšie dva nízkopodlažné trolejbusy s pohonom, ktoré budú slúžiť na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia, kde zabezpečuje dopravu MHD.

Mesto v spolupráci s ministerstvom dopravy pripravuje ďalšie projekty, ktoré by mohli byť realizované s podporou eurofondov v najbližších rokoch. Ide o modernizáciu údržbovej základne trolejbusov, modernizáciu infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, ako aj výstavbu nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

Zdroj: www.dpmz.skwww.zilina.skwww.mindop.sk.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA