Počet drotárskych exponátov v zbierke Považského múzea v Žiline

Na konci roku 2019 pribudol do svetového dedičstva UNESCO nový prvok zo Slovenska. V hlavnom meste Kolumbie Bogote bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 13. decembra slávnostne zapísané drotárstvo. V tom čase Považské múzeum v Žiline, známe aj ako drotárske múzeum, spravovalo vo svojom fonde 7302 zbierkových predmetov, viažucich sa k tejto unikátnej živnosti, ktorá je jedinečným regionálnym, národným a dnes už aj svetovým fenoménom.

Drotárstvo bolo v minulosti špecifické mužské ľudové vandrovné zamestnanie, typické pre obce ležiace v okolí Žiliny, Bytče a na Kysuciach. Vzniklo pravdepodobne v prvej polovici 18. storočia a pre obyvateľov týchto málo úrodných, hospodársky i sociálne zaostalých horských oblastí Uhorska, znamenalo významný doplnkový zdroj obživy. Zameriavalo sa na údržbu hlineného a plechového riadu a výrobu predmetov každodenného použitia z drôtu a plechu. Predstavovalo novú službu opravárenského charakteru, ktorá nemala vo vtedajšom svete konkurenciu. V priebehu 19. storočia preto stratilo svoj lokálny ráz a v regióne nadobudlo masový charakter. Stovky slovenských vandrujúcich drotárov, vplyvom rastúcej vzájomnej konkurencie, odchádzali za hranice vlasti. Pôsobili v západnej, severnej aj južnej Európe, Rusku, severnej Afrike i v zámorí. Pre ich početnosť a charakteristický nezameniteľný zjav si ich miestne obyvateľstvo stotožňovalo so Slovákmi a drotári sa stali jedným z národných symbolov. V zahraničí využili priaznivé podmienky na podnikanie, mnohí sa v cudzine usadili a založili takmer 400 úspešných dielní a manufaktúr na spracovanie drôtu a plechu.

Slovenskí drotári pozdvihli drôt na úroveň klasických remeselných materiálov a podstatnou mierou prispeli k jeho masovému využitiu pre produkciu bežného spotrebného tovaru. Vyvinuli originálne, jednoduché, no mimoriadne efektívne spôsoby práce, spočívajúce v jeho ručnom tvarovaní a viazaní, bez použitia spájkovaných alebo zváraných spojov, ktoré im umožnili pracovať s minimálnym množstvom pracovných nástrojov a pomôcok, kdekoľvek sa nachádzali. Drôtené výrobky slovenských majstrov predstavovali vo svojej dobe nový typ úžitkových predmetov. Ich výnimočnosť spočívala v neobvyklom materiáli, ktorý sa dovtedy na hromadnú výrobu predmetov dennej potreby nevyužíval. Vyznačovali sa vysokou úžitkovou a dekoratívnou hodnotou, boli často viacúčelové a kovové vlákno, spolu s ručnou prácou, im dodali originalitu. Drotárstvo dosiahlo vrchol na prelome 19. a 20. storočia. Po prvej svetovej vojne začalo upadať a v polovici 20. storočia podľahlo tlaku priemyselnej výroby. Dnes predstavuje inšpiračný zdroj pre moderné umelecké remeslo a výtvarné umenie a je zaujímavým predmetom historického a etnologického výskumu.

Komplexným a systematickým výskumom drotárstva sa ako jediná inštitúcia programovo zaoberá Považské múzeum v Žiline. Od roku 1990 v múzeu pracuje samostatné drotárske oddelenie. Mapuje historické i súčasné prejavy remesla na celom území Slovenska i za jeho hranicami a v rámci dlhodobého projektu revitalizácie autentickej práce s drôtom smeruje svoje aktivity na podporu, propagáciu, prezentáciu a udržanie tohto vzácneho kultúrneho dedičstva v podobe stále živej tradície. Metódy práce múzea v oblasti dokumentácie a ochrany drotárstva boli v roku 2017 ocenené zápisom do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Múzeum spravuje aj najväčšiu zbierku drotárskych pamiatok na svete, ktorá svojim významom presahuje hranice regiónu i Slovenska. Obsahuje položky nielen zo Slovenska, ale aj z viacerých európskych štátov, Ruska či USA, teda z miest, v ktorých drotári v minulosti pôsobili. Pozostáva z množstva drotárskych nástrojov, odevných súčiastok aj častí výstroja vandrovných remeselníkov či historických úžitkových i umeleckých výrobkov z drôtu a plechu. Zahŕňa aj rôzne kuriozity napr. rozmerné drôtené modely vzducholode, lietadiel, parníka a vlaku, zhotovené starými majstrami. Jedinečná je kolekcia insitného umenia z roku 1941, pozostávajúca z drôtených plastík Jozefa Keraka. Predstavujú drotára a jeho učňa v životnej veľkosti, čarodejnicu, princeznú a štvorhlavého draka, rôzne zvieratá a vtákov. K najvzácnejším exponátom patria, akoby z čipky zhotovené, pozlátené a postriebrené výrobky, ktoré ich autori, Jozef Holánik-Bakeľ a Jakub Šerík, uplietli unikátnou originálnou technikou. Najstaršími presne datovaným predmetmi vo fonde sú nástenný vešiak s menom výrobcu Ján Jandzík a s vročením 1897, košík na vajíčka s vypleteným rokom 1888 a svätenička z mosadzného plechu s roku 1852. Buduje sa aj zbierka výtvarných diel z 19. a 20. storočia, zobrazujúca drotársku tematiku. Okrem iných sa v kolekcii nachádzajú maľby, kresby a grafiky Ladislava Medňanského, Jozefa Stalmacha, Karol Ondreičku, Imricha Wienera-Kráľa, Viktora Krupca, Zdena Horeckého, Fera Kráľa, Miroslava Cipára i Ondreja Zimku. Exponáty dokumentujúce práce súčasných remeselníkov a umelcov, ktorí vo svojej tvorbe využívajú drôt a tradičné výrobné postupy, sú zastúpené modernou úžitkovou i voľnou výtvarnou tvorbou, opletanými kraslicami i drôtenými šperkami. Z nich je svojou komplexnosťou najpozoruhodnejšie dielo insitného umelca Ladislava Mikulíka. Tvoria ho desiatky svojráznych drôtených postavičiek zobrazených pri práci aj zábave, ktoré spolu vytvárajú drotársku dedinu zo začiatku 20. storočia.

Považské múzeum v Žiline bolo založené v roku 1942 z iniciatívy mesta. V súčasnosti je krajským vlastivedným múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jeho základným poslaním je zber artefaktov dokumentujúcich spoločenský a prírodovedný vývoj okolia Žiliny a Bytče a okrem drotárstva má celoslovenskú špecializáciou aj v odbore dejín dopravy. Celkovo uchováva viac ako 150 000 ks zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, etnológie, histórie a umenia. Sídli v Budatínskom hrade, no spravuje aj atraktívny stredoveký hrad Strečno, dva objekty ľudovej architektúry v rázovitej obci Čičmany a renesančný skvost – Sobášny palác v Bytči.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA