Počet dní od založenia Mestskej polície Žilina

Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vznikol na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia. Dňa 15. februára 1991 Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Prvým náčelníkom bol vymenovaný Mgr. Gustáv Varnai. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy.

Záujem o prácu v mestskej polícií ako novej bezpečnostnej službe bol veľký, pretože po rokoch totalitného režimu sa očakávala moderná polícia západného štýlu s kvalitným materiálno-technickým vybavením a s novými zákonmi reflektujúcimi na demokratický vývoj. Výberové konanie na pozíciu mestského policajta bol náročný proces. Z množstva uchádzačov boli prijatí len muži vyšší ako 180 cm, s výbornou fyzickou kondíciou, ktorí úspešne absolvovali športové, zdravotné a psychodiagnostické testy.

v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov, ktorí boli oblečení v kvalitných uniformách s charakteristickými lampasmi na nohaviciach, s čiernymi baretmi a novými pištoľami (CZ 85, 9mm luger). Vozový park tvorili vozidlá Škoda Favorit zelenej farby. Prvým sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.

Náčelníci Mestskej polície Žilina:
Mgr. Gustáv Varnai (1991 – 2001)
Mgr. Ľubomír Hrabovec (2001 – 2003)
Miloš Michelčík (2003 – 2007)
Mgr. Stanislav Kľučka (2007 – 2011)
Ing. Milan Šamaj (2011 – 2018)
Peter Mišejka (2019 – trvá)

V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta, ktorý 24 hodín denne spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou viac ako 80 000 obyvateľov mesta Žilina na rozlohe 80 km2. Ako ozbrojený bezpečnostný zbor je neoddeliteľnou súčasťou obrazu mesta. Jej poslaním je pôsobenie v oblasti ochrany života a zdravia obyvateľov, majetku, verejného poriadku a ďalších hodnôt a záujmov spoločnosti a jednotlivcov. Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta, sú príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej prevádzky v 12 hodinových zmenách, pričom plnia úlohy v štyroch územných obvodoch v zmysle rajonizácie mesta. Ide o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou činností je aj spolupráca so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štátnej správy.

Zdroj: www.mpza.sk
Viac informácií o Mestskej polícií Žilina nájdete na www.mpza.sk alebo v priloženej publikácií.

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA