Počet divákov, ktorí navštívili Bábkové divadlo v Žiline v roku 2019

Bábkové divadlo v Žiline je najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku. Svoju históriu začalo písať 1. septembra 1950, kedy ho založila skupina nadšených ochotníkov na čele so žilinským bábkarom Teodorom Zvarom. Názov Bábkové divadlo Žilina nesie od 1. apríla 1961. V súčasnosti si pripomíname 70. výročie vzniku divadla.

Bábkové divadlo Žilina je kultúrna a umelecká inštitúcia, repertoárové divadlo so stálym súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je vytváranie podmienok na vznik a šírenie bábkarskej a alternatívnej divadelnej tvorby pre deti a mládež. Zriaďovateľom divadla je Žilinský samosprávny kraj.

Repertoár inscenácií divadla tvoria adaptácie známych svetových rozprávok, ako aj autorské projekty súčasných slovenských a zahraničných tvorcov. Zároveň sa tiež kladie dôraz na inscenovanie pôvodných autorských hier a originálne dramatizácie diel spisovateľov, píšucich pre deti a mládež. Medzi inscenácie zapadajúce do tohto konceptu patrí napríklad: Filemon alebo OzlomKŔŔK domov, Lovci duchov, Trafená hus, Škaredé káčatko, Zvedavý sloník a pod. Realizáciu projektov podporuje Žilinský samosprávny kraj, z časti mesto Žilina a Fond na podporu umenia.

Bábkové divadlo Žilina sa podieľa na organizovaní rôznych podujatí lokálneho i medzinárodného charakteru. Pravidelne inscenuje čítania pre najmenších divákov v rámci interaktívneho projektu Sobota s rozprávkou. Okrem toho spolupracuje so školami, organizáciami tretieho sektoru zastrešujúcimi hlavne detské a mládežnícke aktivity nielen v dramatických, ale i v iných umeleckých odvetviach a organizuje pravidelné predstavenia pre základné školy.

Od roku 2003 je Bábkové divadlo Žilina v spolupráci s NOC Bratislava vyhlasovateľom súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež s názvom Artúr. Cieľom súťaže je zachytiť potenciál a prezentovať tvorbu súčasných dramatikov, píšucich autorské hry určené mladému publiku. Odborná komisia vyhlasuje víťaza počas festivalu Bábková Žilina - Živý festival. Festival organizuje divadlo od roku 2008. Každé dva roky tak majú diváci možnosť vidieť výber tých najpozoruhodnejších inscenácií, ktoré vznikli na poli slovenskej profesionálnej bábkovej scény.

Za zmienku stojí aj online projekt BabkárAnténa, ktorý divadlo spustilo tento rok počas vypuknutia pandémie koronavírusu. Zverejnením svojich inscenácií potešili malých i veľkých divákov z celého Slovenska. Neobyčajným zážitkom pre verejnosť bol aj projekt Bábkač v záhrade, v rámci ktorého divadlo pripravilo štyri nové inscenácie prezentované v divadelnej záhrade počas leta 2020.

Bábkové divadlo Žilina do tejto chvíle pripravilo presne 246 premiér, odohralo vyše 13 400 predstavení, pre viac ako 3 milióny divákov, vo vyše 37 krajinách (Mexiko, Filipíny, Egypt, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Rakúsko,...) na 4 kontinentoch sveta (Amerika, Ázia, Afrika, Európa). Len v minulom roku sa počet spokojných divákov vyšplhal na 28 767.

Viac informácií nájdete na: www.bdz.sk.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA