Počet detí do 15 rokov

11 501 – počet detí do 15 rokov ku dňu 1.6.2015

Možnosti štúdia pre deti a mládež v Žiline:

V roku 1953 bola v Žiline založená Žilinská univerzita, ktorá v súčasnosti patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. V meste pôsobí tiež niekoľko základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Významnou školou je Konzervatórium v Žiline, ktoré je jedno z najväčších na Slovensku. V Žiline sa nachádza centrála pre Inštitút jazykov a vzdelávania, n.o., ktorá riadi 31 pobočiek v rámci Slovenska.

Prehľad škôl v Žiline nájdete na:

http://www.zilina.sk/skoly-a-skolske-zariadenia/

http://skolstvo.zilina.sk/skoly-a-skolske-zariadenia/zakladne-skoly/

http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/94

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA