Stare żylińskie hotele

Staré žilinské hotely

Budowanie hoteli żylińskich nadwiązuje na tradycję budowania gościńców i tak zwanych zajazdów, które powstawały w celu uspokojenia potrzeb kupców i podróżnych. Już w czasie zakładania stacji na przeprzęganie koni (jedna z nich była w Warynie) pamiętano, że nie tylko konie trzeba wymienić, ale również że i podróżujący musi czasami odpocząć sobie, najeść się i wyspać. Takie gościńce zaczęły się pojawiać przy wszystkich drogach. W czasie dynamicznego rozwoju kolei żelaznych oprócz gościńców zaczęły się pojawiać pierwsze prawdziwe hotele. W większości znajdowały się w pobliżu stacji kolejowych, ponieważ czekanie na połączenie kolejowe mogło trwać nie tylko godziny, ale i całe dni. Podróżni musieli więc gdzieś przenocować.
Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiło masowe powstawanie hoteli. Ani Żylina, jako znacząca pętla transportowa, nie odróżniała się od innych miejscowości. W centrum historycznym ogrodzonym byłymi miejskimi murami już egzystowały takie hotele jak Pański Dom, Gościniec Foklmana, Miejski dom, Hungaria i Reisz. Na wybudowanie pierwszego hotela poza centrem zdecydował się Heinrich Rémi. Nazwał go po prostu Hotel Rémi lub Palace Hotel Rémi.

Najbardziej nowoczesnym hotelem był Remi
Na początku był to najbardziej nowoczesny i najbardziej reprezentacyjny hotel w mieście. Mieściło się w nim 30 pokoi. Oprócz części hotelowej była w nim i kawiarnia oraz restauracja. Pierwotnie był to dwupiętrowy budynek skierowany w stronę trzech ulic. Około roku 1930 były dobudowane kolejne dwa piętra. Pojemność hotela powiększyła się na 85 pokoi. Znany numer telefoniczny 201 oznaczał połączenie z tym lokalem, gdzie spotykała się miejscowa śmietanka. Było to również miejsce spotkań inteligencji narodowej. Ciekawostką pozostaje, że hotel długo we wszystkich materiałach propagacyjnych miasta (np. w Przewodniku dorzecza Wagu z roku 1914, który jako walory hotela podkreśla oświetlenie i ogrzewanie oraz w kolejnych materiałach z roku 1931 lub 1938 robi to samo), podkreśla że jest on hotelem nowoczesnym i przepychowym lokalem pierwszej kategorii. W obiekcie Heinricha Remiego (Rémi) mieściła się również Wędzarnia Józefa Kadleca, sklep z okularami i sklep żelazny. Hotel Remi ze względu na pierwszej klasy renomę bardzo często pojawiał się na pocztówkach. Po czasie była ku hotelu dobudowana konstrukcja tarasu, którą potem połączyli z pierwszym piętrem. Nie wiemy dokładnie jak długo taras egzystował, ale najprawdopodobniej był to dosyć krótki czas. W hotelu odbywały się znaczące spotkania polityków, działaczy narodowych, kupców, przedsiębiorców. Zatrzymywali się tutaj wybitni goście. Hotel w ten sposób stał się trwałym elementem współczesnej historii miasta. Wysoki poziom zachował do roku 1945. Smutnym rozdziałem w jego historii pozostaje aryzacja w roku 1940. Ponieważ właścicielami hotelu byli Żydzi, hotel zmienił właściciela. W roku 1945, przypuszczalnie ze względu na radość z wyzwolenia przez Armię Radziecką, hotel zmienił nazwę na Hotel Moskwa. W roku 1950 definitywnie go upaństwowili i nazwali Hotel Polom. Nazwa ta pochodziła od walk wyzwoleńczych na górze Polom niedaleko od Żyliny. Dopiero w ostatnim czasie do Pałaca Hotela Polom powróciła sława luksusowego hotela z końca Austriacko–Węgierskiej monarchii.

Inne hotely żylińskie
W roku 1931 wyrosła tu konkurencja w postaci pobliskiego hotela Metropol (dzisiaj siedziba ZUS – Zdrowotne Ubezpieczenie Społeczne). Trzypiętrowy budynek był wybudowany w stylu architektonicznym przypominającym modernizm według projektu żylińskiego architekta Franciszka Eduarda Bednarzyka. Około roku 1930 hotel posiadał 74 pokoi służących do zakwaterowania gości. Był drugim hotelem z rzędu dziewięciu hoteli w ówczesnej, liczącej ponad siedemnaście tysięcy mieszkańców, Żylinie. Zapewniało mu to honorowe drugie miejsce. W roku 1911 był wybudowany hotel Hungaria. Wybudował go Adolf Munka jako centrum rozrywki i kultury. Oprócz hotela znajdowało się w nim kino i lokal taneczny. Przez pewien czas był to jeden z najbardziej znanych lokali w mieście. Świadectwem tego jest fakt, że jako jeden z mała miał on swoją własna pocztówkę z widokiem na nocne miasto. Widać na niej kilku ludzi, będących w bardzo wesołym humorze. W hotelu odbywały się różne wystąpienia, bale, zabawy taneczne. 

Pojemność hoteli

Pojemność żylińskich hoteli około roku 1930 była następująca: hotel Rémi (85 pokoi); Metropol (74 pokoi); Reich (były hotel Dukla, 40 pokoi); Reisz (dzisiejszy hotel Grand, 35 pokoi), hotel Tatra (dzisiaj na miejscach filii SLSP na Hurbanowej ulicy, 12 pokoi); Astória (10 pokoi); Europa (dzisiejsza budowa Podstawowej Szkoły Artystycznej - ZUŠ na ulicy Dolný Val ewentualnie Hodžovej ulicy, 10 pokoi), Słowan (10 pokoi) i Folkmann (4 pokoje). Po roku 1950 w ponad dwudziestosześciotysięcznej Żylinie zostały tylko cztery hotele: Polom, Metropol, Grand i Dukla. W roku 1981 był otwarty największy i najbardziej nowoczesny czterogwiazdkowy hotel Slovakia.

Źródło: M.Mrva, TIK miasta Żylina (opracowane według literatury specjalnej, autor G.Kruszyński).

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA