Park Narodowy Mała Fatra

Masyw górski Mała Fatra ze swą piękną, dobrze zachowaną i zróżnicowaną przyrodą należy do najcenniejszych obszarów Słowacji. Rzeka Wag dzieli go przy meandrze Domašín na Krivánską i Lúčanską Fatrę (według najwyższego szczytu w danej części).
Od 1967 r. obszar ten jest chroniony jako Chroniony Obszar Krajobrazowy Małej Fatry, a w 1988 r. Krivánska Mała Fatra została uznana za Park Narodowy. Obszar właściwego Parku Narodowego Malá Fatra wynosi 22 630 ha, strefa ochronna ma powierzchnię 23 262 ha. Jest to najbardziej na zachód wysunięte pasmo górskie w systemie karpackim z dużą różnorodnością rzeźb terenu i różnicą wysokości 1400 metrów na stosunkowo niewielkim obszarze.
Obejmuje powiaty: Żilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín.
W celu zachowania najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków, obszar parku narodowego został włączony do systemu obszarów chronionych Natura 2000 jako terytorium o znaczeniu europejskim i chroniony obszar występowania ptaków Mała Fatra, gdzie chronionych jest 26 typów siedlisk, 6 gatunków roślin i 29 gatunków o znaczeniu europejskim.
W obszarze działania administracji Narodowego Parku Malá Fatra znajduje się 8 obszarów o znaczeniu europejskim - Mała Fatra, Varínka, Kozol, Kľak, część rzeki Orawa, Zázrivské Lazy, Močiar i Šujské torfowiska.
Małe obszary chronione
Najlepiej zachowane zbiorowiska leśne zostały zadeklarowane jako małe obszary chronione, z 5 - najwyższym poziomem ochrony - 14 krajowych rezerwatów przyrody (Rozsutec, Chleb, Minčol, Krivé, Šútovská dolina, Starý hrad, Prípor, Šíp, Šrámková, Tiesňavy, Veľká Bránica, Kľačianska Magura, Suchý i Sokolec), 9 rezerwatów przyrody (Dubovské lúky, Goľove mláky, Hajasová, Hrabinka, Hrádok, Močiar, Paráč, Pod Rígľom i Veľká Lučivná)), 5 pomników przyrody (Bôrická mláka, Domašínsky meander, Krasniansky luh, Šútovská epigenéza i Kraľoviansky meander) i 1 obszar chroniony (Hate).
Do tej pory w parku narodowym i jego strefie ochronnej wykryto ponad 973 wyższych gatunków i ponad 1141 niższych gatunków roślin, z których 22 to gatunki endemiczne Karpat Zachodnich, 14 gatunków endemicznych Karpat, 15 subendemitów karpackich, 1 subendemit panoński i 4 endemiczne Małej Fatry - alchemilka Soyakova (Alchemilla sojakii), alchemilka panenská/alchemilka dziewicza (Alchemilla virginea), očianka stopkatá/świetlik (Euphrasia stipitata) i jarabina Margittaiova/jarzębina (Sorbus margittaiana). 169 gatunków roślin znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych, 67 gatunków jest krytycznie zagrożonych i bardzo wrażliwych. Najbogatsza flora występuje w dolomitach i wapieniach.
W Parku Narodowym Mała Fatra 70% powierzchni zajmują lasy. Naturalnie istnieje 7 leśnych etapów wegetacji, od dębowo-bukowego po bukowo-jodłowo-świerkowy aż po pasmo kosodrzewiny. Pierwotny las mieszany na tym terenie składał się z tzw. mieszanki karpackiej, tj. buka, świerka i jodły z dodatkiem innych gatunków drzew, takich jak klon górski, grab, jesion, brzoza, sosna i inne.
Obecnie drzewa liściaste (60%) przeważają nad drzewami iglastymi (40%). Najbardziej rozpowszechnione gatunki to buk (55%), świerk (30%), jodła (6%), kosodrzewina (3%) i klon górski (2%). mniej reprezentowane są dąb zimowy, jesion, brzoza, lipa, olcha, sosna, modrzew i cis.
W górzystym terenie na tarasach skalnych (np. w Dierach) znajdują się lasy sosnowe (tzw. reliktowe boriny) jako pozostałości bardziej rozległych lasów. W Lučivnej występuje w większej ilości cis europejski. W miejscach o cieplejszym klimacie, np. w Starym Hradzie zachowały się zbiorowiska dębowych buczyn . To północna granica ich występowania na Słowacji. Spójne pasma kosodrzewiny znajdują się w rejonie Małego i Wielkiego Krywania i Chlebu.
10 NAJ w Parku Narodowym Mała Fatra
Najwyższy szczyt Veľký Kriváň o wysokości 1709 m n.p.m.
Najniższy punkt ujście Hradskiego potoku do rzeki Wagu pod Starym Hradem 350 m n.p.m.
Największy wodospad Šútovský (38 m)
Najbardziej znany szczyt Wielki Rozsutec (1609 m n.p.m.)
Najbardziej znana skała Modlących się Mnichów w Tiesňavach
Najważniejsze ośrodki turystyki w Parku Narodowym Mała Fatra: Vrátna dolina, Malá Lučivná
Najważniejsze ośrodki turystyki w strefie ochronnej Parku Narodowego Mała Fatra: Trusalová, Zázrivá, Tierchová
Długość głównego grzbietu wynosi 26 km
Całkowita długość oznakowanych szlaków turystycznych 157 km
Najczęściej odwiedzany szlak Ścieżka edukacyjna Štefanová – Diery
 Zasady zwiedzania Parku Narodowego Mała Fatra i jego strefy ochronnej
Osoby odwiedzające Park Narodowy (NP) i jego strefę ochronną są zobowiązane do zachowania się w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych szkód w nieożywionych częściach przyrody, uszkodzenia lub śmierci roślin i zwierząt lub uszkodzenia i zniszczenia ich środowiska, w tym zanieczyszczenia przez śmieci i zakłócenie spokoju i ciszy, w szczególności poprzez zastosowanie sprzętu generującego światło i hałas poza zamkniętymi budynkami i zarezerwowanymi obszarami. Na terenie parku narodowego nie wolno przemieszczać części natury, zwłaszcza skał.
Goście mogą się poruszać
■ pieszo wzdłuż szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych, a także miejsc zarezerwowane dla ruchu odwiedzających poza oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi w okresie od 16 kwietnia do 31 października (sezon letni) tylko od 6 rano do 21 godziny oraz w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia (sezon zimowy) tylko od 7 rano do godziny 18, limit czasowy nie dotyczy miejsc przyległych do budynków, ścieżek i dróg łączących owe budynki zgodnie z ustawą o drogach rowerowych i komunikacji transportu,
■ rowerem na terenie parku narodowego i jego strefy ochronnej tylko na oznakowanych drogach, na trasach rowerowych i drogach do tego przeznaczonych,
■ pojazdem mechanicznym, quadem, motocyklem trzykołowy i skuterem śnieżnym w parku narodowym i jego strefie ochronnej tylko na drogach zgodnie z ustawą o transporcie i przepisami szczegółowymi oraz na drogach i trasach przeznaczonych do celów specjalnych, jeżeli ruch na nich nie jest zabroniony lub ograniczony. Odwiedzający Park Narodowy mogą prowadzić psa tylko na smyczy.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA