Kościół ewangelicki a. w.

Interiér Evanjelického kostola a.v.Martina Rázusa nr 2

Autorem projektu jest Michal Milan Harminc. Opiera się na modelu kościoła ewangelickiego przy ulicy Legionárskiej w Bratysławie. W związku z wymaganiami biskupa Fedora Ruppeldta zmodyfikowano lokalizację projektu. Podczas prac budowlanych znaleziono prehistoryczne cmentarzysko urn. Kościół ma główną centralną nawę z emporium dla wierzących, z możliwością rozszerzenia jej na dalszą przestrzeń, w której znajdują się pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną. Architektura jest czysta i elegancko uzupełniona o trawertynowy cokół i attyki. Wieża jest asymetrycznie usytuowana naprzeciwko nawy kościoła, ale optycznie wydaje się najwyższa na szczycie wzgórza. Wnętrze jest proste i surowe zgodnie z zasadami kościoła ewangelickiego. Na ścianie frontowej znajduje się ołtarz w postaci witraży, a po bokach organy, które swoimi piszczałkami pionizują całą przestrzeń ołtarza. Do kościoła należy plebania, zbudowaną przez budowniczego Kováča, która swoją architekturą dopełniła kościół, tworząc w ten sposób unikalny i kompleksowy obiekt nowoczesnej architektury. Obecna przebudowa plebanii zdecydowanie zniszczyła to doskonałe dzieło.

Źródło: Ing. arch. Dušan Mellner

Zabytek można zwiedzać
■ po uzgodnieniu w Kancelarii Parafii Ewangelickiej w godz. 8.00 - 14.00.
■ podczas dni roboczych lub w niedzielę przed nabożeństwami.
■ tylko eksterier podczas zwiedzania organizowanego przez TIK miasta Żylina.

Położenie pamiątki na mapie: A4

Fotogaleria

Do ściągnięcia

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA