Kierunek: Żylina - Martin

 

Zapora wodna Żylina

Zapora wodna Żylina jest zbudowana w pobliżu miasta Żylina. Budowa była oddana do eksploatacji w roku 1998. Zapora wodna Żylina jest wybudowana głównie dla produkcji energii elektrycznej i zaopatrywania zakładów przemysłowych w Żylinie i stała się także ulubionym miejscem wypoczynkowym Żyliny.

Pomnik francuskich partyzantów

Niemiecka armia i uczestnicy SNP prowadzili zaciętą walkę o strategiczny przełom Wagu przez Małą Fatrę przy Strecznie na północnym zachodzie Słowacji. Na cześć poległych bohaterów zbudowano pomnik na z daleka widocznym wzgórzu o regularnych kształtach o nazwie Zvonica w pobliżu Streczna. Stworzyli go rzeźbiarze Władysław Snopek i Władysław Beisetzer.

Zamek Streczno

Zamek powstał pierwotnie jako punkt strażniczy przy brodzie przez rzekę Wag, gdzie już od początku 14. stulecia pobierano myto. Zmieniało się tu wielu właścicieli, z których trzeba wspomnieć Pongráców, Pavla Kiniži, Kostków, Deršfiovców i Vešelénich. Zamek jest udostępniony dla ludności.

Stary zamek

Zamek jest dobrze widoczny na leśnym tle w Domaszyńskim meandrze Wagu ponad zamkiem Streczno. Na Poważu ten zamek należał do najstarszych. Pierwotna nazwa to zamek Varín. Z ruin jest bardzo piękny widok na Domaszyński meander na Wagu. Dojście do zamku nie jest trudne.

Domaszyński meander

Meandry należą do najciekawszych zjawisk rzecznych. Domaszyński meander jest najpiękniejszą częścią długiego około 10 km przełomowego odcinka Wagu między Vrútkami i Strecznem, który dzieli Małą Fatrę na lúczańską i krywańską część.

Na tratwie przez cieśninę Streczno

Przełom pod Strecznem oznaczał od niepamięci przygodę, ale też niezwykłe przeżycia pierwszych podróżników – flisaków na najdłuższej i najbardziej znanej słowackiej flisackiej rzece Wag. Rejs rozpoczyna się w części Barierowa (po zakupieniu wejściówek jest zabezpieczony dowóz aż tutaj) a kończy się w Strecznie przy promie.

Turystyka piesza – polecane trasy

NPark Narodowy Mała Fatra jest prawdziwym rajem dla wszystkich turystów. Prawie środkiem pogórza prowadzi główny grzebień, z którego skręca się na długie ścieżki, kończące na obrzeżach pogórza stromymi stokami. Główny grzebień Luczańskiej Fatry zaczyna na południowym – zachodzie Przełęczą Faczkowską (Fačkovské sedlo) i Rewaniem (Reváň).

Prom Streczno

Prom tworzy łącznik między gminami Streczno i Terchowa tak, że skraca drogę z Martina do Terchowej przez ominięcie odcinka przez Żylinę. Zasada działania promu wykorzystuje prawa fizyki.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA