Ciekawostki

 

Żylińskie Arkady i laubnie

Charakterystyczne dla starodawnego żylińskiego rynku są otwarte arkadowe korytarze, tzw. podłubia. Z żylińskimi „laubniami“ nieodłącznie związane są arkady – obłuki pomiędzy słupami. Miejscowo nazywane „laubnie“. Wielkością i jednocześnie ciągłym kompleksem pokrytych komunikacji w historycznym centrum, oprócz Żyliny nie może się pochwalić żadne inne miasto na Słowacji.
 

Zamek Żyliński

Jedną z największych tajemnic miasta jest Zamek Żyliński. Po raz pierwszy Zamek Żyliński pojawia się w źródłach z roku 1318. Z roku 1384 pochodzą aż dwie wzmianki o Zamku Żylinskim. Z punku widzenia historii zamek żiliński przestał istnieć w roku 1454.

Żylińska stara plebania

Stara plebania“ o pierwotnym wyglądzie teraz już nie egzystuje. Razem z Kościołem parafialnym i schodami tworzyła kiedyś dominantę przestrzeni w kierunku rzeki Wag. Plebania służyła swoim celom prawie do końca XX wieku.

Browar w Żylinie

Browar miejski istniał w Żylinie już od XVII wieku. Żylińskie piwo w tym czasie było wyśmienite. Miasto Żylina nie miało prawa warzyć piwo. Prawo to posiadali tylko niektórzy właściciele domów na rynku. Pod koniec XIX stulecia o warzeniu piwa w dokumentach nie pisze się już nic. Oszarpany budynek browaru był około roku 1925 zburzony. Dzisiaj przypomina go tylko nazwa ulicy Piwowarnicza (Pivarská).

Historia fabryk w Żylinie

Żylina już w okresie pierwszych pisemnych wzmianek o niej była wyprofilowana jako ważne centrum handlowe. Pierwszym naprawdę dużym przedsiębiorstwem przemysłowym była dopiero Węgierska Fabryka Materiałów Wełnianych, Sukna Wojskowego i Dywanów. Mozaikę fabryk austriacko–węgierskiej epoki dotwarza: Hungaria, fabryka na nawozy sztuczne, fabryka celulozy, fabryka smoły i zapałek firmy.

Wystawa przemysłowa w Żylinie

Najważniejszym wydarzeniem o charakterze gospodarczym w historii miasta Żylina była Wystawa Przemysłowa (Iparkiállitás Zsolna). Pierwotnie wystawa miała mieć lokalny charakter. Zmiana nastąpiła na posiedzeniu stałego komitetu w maju 1902, kiedy zdecydowano, że wystawa będzie miała Górnowęgierski rozmiar. Według katalogu wystawy wzięło w niej udział 353 wystawców. W okresie od 1 sierpnia do 15 września 1903 na wystawę przybyło 60 000 zwiedzających.

Kat żyliński

Żylina, tak jak każde inne prawdziwe średniowieczne miasto miała i swojego kata. Ten, po wydaniu decyzji sądu, wykonywał konkretną torturę. Kat, jako nieczysta osoba, nosił na głowie kaptur koloru winowo czerwonego. Miecz, który z sobą nosił budził szacunek i grozę. Był oznaczeniem i jednocześnie symbolem.

Najstarszy park miejski

Węgierskie uroczystości mileniowe odbywały się w roku 1896. Również i w Żylinie przedstawiciele miasta upiększającej zdecydowali wysadzić sad miejski - Park Mileniowy. Oprócz jednoznacznie politycznego kontekstu miały one i pozytywne skutki. W okresie szybkiego rozwoju przemysłu wprowadzałi do miasta trochę przyrody.

Stare żylińskie hotele

Budowanie hoteli żylińskich nadwiązuje na tradycję budowania gościńców i tak zwanych zajazdów. W czasie dynamicznego rozwoju kolei żelaznych oprócz gościńców zaczęły się pojawiać pierwsze prawdziwe hotele: hotel Rémi, Reisz, Hungária i Metropol.

Akademia Żylińska

W bliskości Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Trójki (Katedra) i Burianowej Wieży znajduje się budynek byłego Domu Reprezentacyjnego, dzisiejszego Teatru Miejskiego w Żylinie. Tu najprawdopodobniej w przeszłości znajdował się budynek prywatny, siedziba Akademii Żylińskiej.

Czas w przeszłości i Burianowa Wieża

Czas jest pojęciem relatywnym. Jego odczuwanie w przeszłości na różnych etapach rozwoju było często bardzo odmienne. W czasach obecnych jesteśmy prawie niewolnikami czasu. W przeszłości to tak nie było. Chociaż urządzenia do pomiarów czasu, w naszym pojęciu zegary, były znane już w średniowieczu, były one przywilejem bogatych. Zwyczajnym ludziom mierzenie czasu nie było potrzebne.

Synod Żyliński

Uroczyste otwarcie synodu w żylińskim kościele parafialnym rozpoczęto hymnem religijnym „Veni Sancte Spiritus“. Podjął się tego ówczesny palatyn, ewangelik z siedzibą w Bytczy – hrabia Jerzy Thurzo.

Przywilej dla Slowaków

Przywilej Ludwika I Wielkiego z roku 1381 dla Słowaków mieszkających w Žilinie jest pierwszym dokumentem pisemnym o świadomości narodowej mieszkańców słowackich na naszym terytorium, a jednocześnie również pierwszym dowodem o takim przejawie świadomości narodowej w Europie środkowej.

Fortyfikacje miejskie

Wtedy prawdopodobnie powstało pierwsze ochronne umocnienie miasta. Musiało ono być bardzo proste, tworzyły go zwyczajne przekopy wodne, wały ziemne i może jeszcze palisady. Odkrycie murowanej budowli w pobliżu kościoła parafialnego wywołało mnóstwo pytań dotyczących jej datowania, ale głównie wykorzystania przez miasto średniowieczne.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER