Browar w Żylinie

Pivovar v Žiline

Browar miejski istniał w Żylinie już od XVII wieku. Żylińskie piwo w tym czasie było takie wyśmienite, że sam pałatyn rozkazał, aby go przywieźli do ówczesnej stolicy, Preszporka. W roku 1658 pałatyn żądał od „Żylińców“, aby mu posłali 300 wiader piwa. W owym czasie piwo dawali jako dar najróżniejszym dygnitarzom. I tak na przykład miasto Żylina w roku 1661 darowało Mikulaszowi Wesseleniemu 1 cielę i 2 beczki piwa.  
Miasto Żylina nie miało prawa warzyć piwo. Prawo to posiadali tylko niektórzy właściciele domów na rynku. Za warzenie piwa miasto wybierało opłaty. Wybierał je urzędnik miejski nazywany młodszym kuchennym (junior cullinaris). W Żylińskiej miejskiej słodowni produkowali słód i warzyli piwo dla potrzeb miasta. W niej czasami warzyli też i inni gospodarczy urzędnicy miasta. Piwo warzone w słodowni miejskiej w Żylinie toczyli przede wszystkim w Oszczadnicy. Po roku 1730 mieszczanie Żyliny wybudowali swój własny szynk. Żyliński słodownicy mieli własny cech. Artykuły, to jest rozporządzenia ich cechu, pochodzą z 1671 roku. W połowie XVIII wieku 147 mieszczan miało prawo warzyć piwo w Żylinie. Prawo to zostało zachowane do XIX wieku.

Wyśmienite piwo żylińskie

O piwie żylińskim w swoim krajoznawczym dziele „ Historyczne i geograficzne wiadomości o współczesnych Węgrzech“ pisze polyhistoryk Maciej Bel, w XVIII wieku najbardziej znany w Europie węgierski uczony. Dosłownie pisze: „po wyśmienitym trenczańskim piwie, które na tratwach jest przewożone do Komarna, Budina i Peszczu, najlepsze jest piwo żylinskie..“. Pod koniec XIX stulecia o warzeniu piwa w dokumentach nie pisze się już nic. W tym czasie prawdopodobnie żyliński browar nie funkcjonował. Oszarpany budynek browaru, który znajduje się pod dzisiejszą balustradą, był około roku 1925 zburzony. Dzisiaj przypomina go tylko nazwa ulicy Piwowarnicza (Pivarská).

Źródło: TIK miasta Żylina (opracowane według literatury specjalnej, autor G.Kruszyński).
 

 

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA