Pamätník francúzskym partizánom

Pamätník francúzskym partizánomPamätník francúzskym partizánom

O strategický prielom Váhu cez Malú Fatru pri Strečne na severozápade Slovenska zviedla nemecká armáda a účastníci SNP prudké boje. Na počesť padlých hrdinov postavili na výraznom pravidelnom pahorku s názvom Zvonica pri Strečne pamätník.

Vojenských operácií sa na strane povstalcov zúčastnila aj skupina francúzskych odbojárov pod vedením kapitána Georgesa de Lannurien. Pamätník bol slávnostne odhalený 29. augusta 1956. Je postavený zo spišského bieleho travertínu a vytvorili ho sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer. Tvorí nevysoký pylón umiestnený na vyvýšenej plošine lemovanej nízkym múrikom. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 partizánov. Na drieku pylónu sú znázornené realistické reliéfy s partizánskou tématikou a nápisy s menami padlých slovenských a francúzskych partizánov.

V roku 1988 bola vykonaná renovácia pamätníka.  Každoročne koncom augusta sa pri pamätníku na Zvonici koná spomienková slávnosť s kladením vencov za účasti členov diplomatického zboru a delegácií z Francúzska.
         
vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 10,2 km
 

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA