Obec Rajecká Lesná

Obec Rajecká LesnáObec Rajecká Lesná

Obec Rajecká Lesná je známym pútnickým miestom národného významu. Mariánska úcta charakterizuje toto miesto prakticky od 15. storočia.  Obec je vzdialená približne 26 km južne od centra Horného Považia - mesta Žiliny.                    

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1413. Do roku 1948 bol názov obce Frivald, ktorý pochádzal z nemeckého Freiwald (slobodný les, oslobodený od poplatkov). Obec patrila Lietavskému panstvu. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom oviec a včelárstvom. Okrem svetovej rarity – unikátneho pohyblivého dreveného Slovenského betlehemu - môžete v tejto pútnickej obci navštíviť  farský Kostol Narodenia Panny Márie z roku 1866 s Milostivou sochou Panny Márie Frivaldskej. Tento kostol má od roku 2002 hodnosť  "Basilica minor", získal ju na základe žiadosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca z roku 1994. 
                   
Frivaldská kalvária s liečivou vodou
Približne 500 m od tejto baziliky sa nachádza Frivaldská kalvária. Kalvária bola postavená v rokoch 1920 - 1921. Tvorí ju 14 kaplniek (zastavení krížovej cesty) a na vrchu je Kostol Nanebovstúpenia Pána. Neďaleko pod kalváriou je Kaplnka Lurdskej Panny Márie s prameňom vody, obsahujúcim vápnik a magnézium. Traduje sa, že má liečivé účinky.

Neďaleko Baziliky Narodenia Panny Márie sa nachádza apsida románsko-gotického kostola zasväteného Márii Kráľovnej anjelov, ktorý bol pravdepodobne postavený v poslednej štvrtine 13. storočia. Kostol slúžil až do jeho zrušenia ako mariánske pútnické miesto. Nachádzala sa v ňom socha Panny Márie s Ježiškom (Matky Božej Frivaldskej), pravdepodobne zo 16. storočia, ktorej pripisujú viaceré zázračné uzdravenia. Záujem pútnikov začal prevyšovať kapacitu kostola, preto sa začalo s výstavbou súčasnej Baziliky minor. Po dokončení nového kostola bola zbúraná loď, veža a sakristia. Zachovala sa len apsida, ktorá je v súčasnosti pamiatkovo chránená.

vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 27 km


Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA