Obec Čičmany

Biela ornamentálna výzdoba domovObec Čičmany  

Čičmany, malebná obec s najvyššou nadmorskou výškou v rámci žilinského okresu (655 m), leží v Strážovských vrchoch pri prameni rieky Rajčianky.
Prvá historická zmienka o obci pochádza z roku 1272. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý znamená "usadlosť vo vrchoch - Vrchovany".  Obyvatelia obce sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec (výrobou a predajom bryndze). Pre nepriaznivé hospodársko-spoločenské podmienky vznikol celý rad doplnkových zamestnaní. Čičmanci pracovali ako lesní robotníci či sklenári. Po prvej svetovej vojne predávali po domoch galantériu a súkenné papuče. Niektorí odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce do Francúzska, Rakúska, Nemecka, Spojených štátov amerických a Kanady, kde sa mnohí usadili natrvalo. Nepriaznivé prírodné pomery, nedostatok pracovných príležitostí a vzdialenosť od mestských oblastí spôsobili postupné vyľudňovanie obce, v dôsledku čoho sa z pôvodne ľudnatej obce stala obec s nízkym počtom obyvateľstva.

Starobylá a unikátna architektúra
Obec Čičmany je známa hlavne svojou starobylou a unikátnou architektúrou, ktorá, hlavne v dolnej časti obce, pripomína "perníkové domčeky". Biela ornamentálna výzdoba domov má korene vo funkčnej ochrane dreva vápenným náterom pred nepriaznivými vplyvmi. Motívy ornamentov na domoch sú inšpirované ornamentom tunajšej výšivky.
V rokoch 1907 a 1921 postihli obec veľké požiare. Nové vybudované domy boli postavené ako pôvodné – drevené. V roku 1977 bol komplex ľudovej architektúry v Čičmanoch vyhlásený  za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.                              

Ďalšie pamiatky Čičmian
Z murovaných stavieb v obci odporúčame navštíviť barokový Kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice  v roku 1669 donátorom Pavlom Šerénim a opravený v roku 1798.  V hornej časti obce sa zachoval kaštieľ v barokovo – klasistickom štýle z konca 18. storočia a miesto naľavo od kaštieľa, kde je murovaná prevádzková budova, sa dodnes nazýva "Pánska humná", podľa pôvodných stavieb. Zaujímavosťou je, že už v 18. storočí v Čičmanoch fungovala škola. Prvú budovu školy postavili občania v roku 1790.

Čičmany sú známe aj svojimi živými tradíciami.                       

Považské múzeum v Žiline prevádzkuje v Čičmanoch dva objekty ľudovej architektúry, prístupné verejnosti – Radenov dom a dom č. 42.                                     

vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 41 km
   

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry), www.pmza.sk         

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA