O číselníku

Balustráda pod Farskými schodmi v Žiline má po dlhých rokoch novú tvár – „Číselník“.

Nainštalovaná bola šesťmiestna numerická platforma. Každé pole veľkosti 2,4 x 1,2 metra obsahuje jeden číselný znak, vyrezaný do hliníkového plechu a mechanicky osadený do balustrády. Vyrobené boli tri sady panelov obsahujúce číslice 0 až 9 a šesť plných panelov – bez číslice, aby bolo možné vystaviť akékoľvek maximálne šesť miestne číslo, v ktorom sa jedna číslica nenachádza viac ako trikrát. Kombinovaním polí sa získava konkrétna číselná informácia. „Nie je možné povedať všetko jedným číslom a preto je systém navrhnutý tak, aby informáciu bolo ľahké zmeniť, aktualizovať, upresňovať, striedať“ povedal výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra Ing. Peter Šimčák.

Nová podoba balustrády resp. zásah do nej je chápaný ako miesto vzájomného pôsobenia medzi mestom Žilina a jeho obyvateľmi. Žilina je bohatá svojou históriou, ale zároveň aj svojou prítomnosťou. Mesto plné skvelých ľudí, príbehov, architektúry, umenia, významov. „Čísla sú minimálne svojou formou zápisu, ale maximálne schopnosťou komplexne vypovedať. Cez jednoduché čísla je možné sprostredkovať obrovský počet informácií o meste a najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili, žijú a budú žiť. Čísla rozprávajú o tom, koľko má mesto rokov, koľko detí sa v ňom narodilo, koľko domov postavilo, koľko áut vyrobilo, koľko premiér má divadlo, koľko študentov zmaturovalo alebo koľko ich je na univerzite“ doplnil Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D.

OOCR Malá Fatra by chcela poďakovať mestu Žilina za poskytnutie priestoru, odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ za organizačné zabezpečenie a súčinnosť pri príprave projektu a tímu autorov: Mgr. art. Marcelovi Benčíkovi, ArtD., Ing. arch. Petrovi Lényimu, Ing. arch. Ondrejovi Markovi, Ing. arch. Mariánovi Luckému. Za písmo, ktoré pre projekt venoval by chcela poďakovať Mgr. art. Ondrejovi Jóbovi. Celé dielo financovala oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a celkové náklady boli 10 000,- eur. Jednotlivá informácie (číslo) na tabuli sa bude meniť raz mesačne a vždy bude znázorňovať zaujímavý odkaz z minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti.

Začíname: Žilinčania, je nás 83684!

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA