Mestské múzeum Rajec

Mestské múzeum RajecMestské múzeum Rajec

Mestské múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a verejnosti bolo sprístupnené v roku 1993. Nachádza sa v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. V 19. storočí to bol jednoposchodový renesančne a barokovo upravený meštiansky dom, ktorý slúžil ako mestský pivovar. Na budove múzea sú umiestnené dve pamätné tabule. Vyrezávaná brána zo začiatku 20. storočia pochádza z dielne bratov Igondovcov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. V múzeu sú umiestnené dve stále expozícienárodopisná a prírodovedná.  
           
Národopisná expozícia
Je venovaná histórii a remeselným tradíciám mesta. V tejto expozícii môžete vidieť najstaršie zachované odtlačky pečatidla, t.j. pečate pochádzajúce zo začiatku 15. storočia, kópiu privilégia Márie Terézie z roku 1749, či artikuly niektorých cechov. Ďalšie vitríny sú venované remeslám (tkáčstvo, súkenníctvo, debnárstvo, tesárstvo...). Najslávnejším a najvýznamnejším rajeckým remeslom bolo garbiarstvo, resp. kožiarstvo a čižmárstvo. Rajčanov dodnes prezývajú "kožkári". Garbiari spracovávali kože a vyrábali z nich usne, ktoré sa používali najmä na výrobu obuvi, ale aj rôznych tašiek, remeňov, konských postrojov a pod. Rajec sa zvlášť preslávil výrobou jemnej kože, kvalitou podobnou semišu, žltej alebo červenej farby, ktorá sa volala rajčovina, alebo uhorská koža. Jej výrobný postup bol tajomstvom a upadol do zabudnutia posledným garbiarom (svoju úlohu vo výrobnom postupe zohrávali rastlinné farbivá – z listov jabloňových plánok a rastlinky zvanej „lobodka“, ktorej stopercentnú totožnosť sa dodnes nepodarilo presne odhaliť; ide skôr o dohady o akú rastlinku môže ísť). Po rajčovine bol veľký dopyt, vyvážala sa až do Francúzska a Turecka. Červenou a žltou kožou sa zdobili kožúšky, ale používala sa aj na výstelku a výzdobu sviatočných čižiem, tzv. kordovánok. Vo vitríne je vystavený tzv. slovenský kožuch, rôzne garbiarske a čižmárske nástroje.

Cechové zástavy
Súčasťou expozície sú insígnie cechov tzv. cechové zástavy (obuvníckeho cechu (1843), krajčírskeho spolku (1923), učiteliek Rímskokatolíckej ľudovej školy v Rajci. V ďalšej vitríne je vystavený typický rajecký meštiansky ženský odev. Rajčania nenosili vyšívané odevy ako to bolo zvykom v okolitých obciach, ale jednoduché, nezdobené odevy tmavých farieb. Šatka pochádzala z Ďurčinej.  Je to jediný doklad kedysi rozšíreného remesla modrotlačiarov v Rajci.                     

Expozíca meštianskej izby
Predstavuje typické zariadenie meštianskej izby na začiatku 20. storočia. Expozícia izby je doplnená o ukážky lekárenských nádob a fľaštičiek. Dolu sú ukážky kachlíc z murovaných pecí. V ďalšej vitríne je starý zachovalý fotoaparát a ukážky filmov, aké sa používali v prvej polovici 20. storočia. Sú na nich zachytené snímky Rajca v minulosti. V ďalších vitrínach  sú rôzne potreby do domácnosti a prvá kuchárska kniha v slovenskom jazyku, ktorej  autorom je Ján Babilon a pochádza z roku 1894.  Nachádzajú sa tu aj ukážky mincí a bankoviek Rakúsko - Uhorskej monarchie a prvej Československej republiky. Najstaršia minca je z roku 1807. Na prízemí sa nachádzajú ukážky poľnohospodárskych náradí a nástrojov.                       

Prírodovedná expozícia
Na malej ploche zachytáva prírodné pomery Rajeckej doliny.  Je rozdelená do troch samostatných celkov – biotopov: prostredie vôd, lesné prostredie a prostredie predhorí a lúk.

■ Otváracie hodiny


Počas sezóny
(15. 6. - 15. 9.)
Mimo sezóny
(16. 9. - 14. 6. )
Pondelok
zatvorené zatvorené
Utorok - Piatok 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa 14.00 - 18.00 zatvorené


■ Cenník

Deti do 6 rokov a ZŤP vstup voľný
Deti od 6 - 15 rokov, dôchodcovia 0,50 €
Dospelí 1,00 €
Fotoaparát, kamera 0,50 €


■ Kontaktné údaje


  

Mestské múzeum Rajec
Nám. SNP 15/15, 015 01 Rajec
Tel.: +421 (0)41 542 20 67, (0)910 909 049, (0)910 923 575
E-mail: msks@rajec.net
Web: www.rajec.sk 
 

vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 21 km


Zdroj: www.rajec.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA