Mesto Rajec

Mesto Rajec Mesto Rajec

Rajec je najstaršou osadou Rajeckej doliny. Rajecká kotlina bola osídlená už v prehistorických dobách, avšak z týchto dôb neexistujú žiadne písomné pamiatky, a tak dôkazom života a ľudskej činnosti na tomto území sú jedine archeologické  nálezy.  Prvá - najstaršia  písomná pamiatka o Rajci je z roku 1193. Kráľ Béla III. vydal r. 1193 listinu,  v ktorej sa Rajec prvý raz spomína ako Raich. V rokoch 1397 a 1417 sa už Rajec spomína ako mesto. V roku 1604 mal Rajec povolené jarmoky a v roku 1609 kráľ Matej II. oslobodil výsadnou listinou všetkých mešťanov Rajca od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine. Túto listinu potvrdila v roku 1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k najvzácnejším exponátom Mestského múzea v Rajci.
Rajec prináležal na začiatku 18. storočia Trenčianskej župe a bol jedným z 15 mestečiek župy až do roku 1922, kedy historická Trenčianska župa ako administratívny celok zanikla. Tieto mestečká, a teda i Rajec, používali už v stredoveku pečať s rôznymi vyobrazeniami. Najstaršie doložená pečať Rajca je z roku 1416 a potom z roku 1650.                    

Pivovarníctvo, rezbárstvo a garbiarstvo
Z hľadiska histórie má významné miesto v Rajci rajecké pivovarníctvo. Prvý záznam o pivovaroch  je z roku 1544. V Rajci bol pivovarnícky cech.
V polovici 17. storočia  varenie piva v Rajci bolo na vrchole, neskôr sa postupne  redukovalo. Mestečko Rajec bolo už v stredoveku významným strediskom remeselníckeho života. Až do 14. storočia prevažovali ľudové remeslá. Jedným z remesiel, ktoré sa stalo trvalou súčasťou histórie Rajca a neodmysliteľne ku nemu patrí, je rezbárske remeslo. Bez remeselnej zručnosti majstrov rezbárov a stolárov by sa nezaobišli ani slávne organy rodiny Pažických, ktoré boli inštalované do mnohých kostolov na Slovensku.
Na prelome storočia mali v Rajci stolársku a rezbársku dielňu bratia Igondovci. Okrem prác s náboženskými motívmi sa venovali aj zhotovovaniu dvojkrídlových, niekedy polkruhových brán, ktoré boli bohato zdobené rezbou. Brána z rodného domu Rudolfa Pribiša, významného slovenského sochára a medailéra, dnes zdobí bočnú stenu pri vstupe do Mestského múzea. 40 rokov sa rezbárstvo v Rajci rozvíjalo hlavne v činnosti ľudovoumeleckého družstva Rezbár. Z tejto dielne vyšlo niekoľko známych a nadaných rezbárov. Najslávnejším a najvýznamnejším rajeckým remeslom bolo garbiarstvo, resp. kožiarstvo a čižmárstvo. Rajčanov dodnes prezývajú "kožkári". Garbiari spracovávali kože a vyrábali z nich usne, ktoré sa používali najmä na výrobu obuvi, ale aj rôznych tašiek, remeňov, konských postrojov atď. Rajec sa zvlášť preslávil výrobou jemnej kože, kvalitou podobnou semišu, žltej alebo červenej farby, ktorá sa volala rajčovina alebo uhorská koža. Po rajčovine bol veľký dopyt, vyvážala sa až do Francúzska a Turecka. Červenou a žltou kožou sa zdobili kožúšky, ale používala sa aj na výstelku a výzdobu sviatočných čižiem, tzv. kordovánok. V Rajci pôsobilo aj niekoľko desiatok tkáčov a súkenníkov.        

Čo navštíviť v Rajci

Z hľadiska stavebného vývoja sa Rajec môže zaradiť medzi neskoré stredoveké mestá. V stredoveku tu vznikol centrálny šachovnicový pôdorys urbanisticky podobný Žiline: štvorcové námestie, do stredov ktorého vždy ústia dve ulice zvierajúce pravý uhol. Jednou z najstarších a najvýznamnejších stavebných pamiatok Rajca je farský rímsko - katolícky Kostol  sv. Ladislava. Stojí excentricky od námestia, v juhovýchodnej najstaršej časti mesta, pod cintorínskym kopcom. V archívoch je prvá zmienka o kostole z roku 1368. Bola to pôvodne gotická stavba, z ktorej sa do dnešného dňa zachovala spodná časť veže a čiastočne obvodové murivo so západným a južným neskorogotickým portálom s neskorogotickými prútmi. V 17. storočí gotický kostol dostal renesančnú klenbu a v 18. storočí bol prestavaný v barokovom slohu. Kostol bol zdobený červenočiernym ornamentálnym pásom sgrafita, v súčasnosti sa tam už táto výzdoba nezachovala.
Na južnej strane kostola ukazujú čas obnovené staré slnečné hodiny, pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: "Počítam iba hodiny, ktoré sú šťastné". Na severnej strane kostola je umiestnená tabuľa významného rodáka, katolíckeho kňaza Andreja Škrábika. Z množstva rajeckých duchovných sa jedine jemu dostalo biskupského menovania.

Námestie v Rajci
Medzi architektonicky zaujímavé a vzácne budovy Rajca patria mestská radnica - jednoposchodová stavba uprostred námestia prístupná zo všetkých strán,  mestský pivovar - jednoposchodová, pôvodne renesančná budova.  Fasádu zvýrazňuje kamenná pavlač s tromi arkádami. Budova je v zozname kultúrnych pamiatok a od roku 1992 je tu zriadené Mestské múzeum. Zo zachovalých domov sú to meštiansko-remeselnícky, sedliacko-remeselnícky  a garbiarsky typ domu.
Na námestí sa nachádza klasicistický Trojičný stĺp z roku 1818. V piedestáli sa nachádza reliéf sv. Floriána. Ďalšími pamiatkami sú: budova starej fary, ktorej stred vypĺňa renesančná vstupná sieň z roku 1657, pomník sv. Jána Nepomuckého z 19. storočia i prvá židovská synagóga.

Kúpanie, golf a rajecký maratón
V meste Rajec sa nachádza termálne kúpalisko Veronika. Pri obci Veľká Čierna (cca 5 km od mesta Rajec) sa nachádza novovybudovaný Golfpark Rajec.  V rámci kultúrneho leta sa v mesiaci júl - august konajú v Rajci viaceré hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia. V rámci Veľkého rajeckého dňa sa už tradične koná rajecký maratón spojený s rajeckým jarmokom.

Brundtlandské mesto
Rajec patrí medzi päť európskych miest (je jediným na Slovensku), ktoré má prívlastok "brundtlanské". Tento názov je odvodený od mena nórskej ministerskej predsedníčky Gro Harlem Brundtlandovej, ktorá prvá presadzovala myšlienku "trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti", teda spoločenského rozvoja, ktorý zabezpečí splnenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby boli ohrozené budúce generácie. V duchu tejto filozofie sa v meste Rajec realizujú viaceré projekty prostredníctvom ekoprístupu (vykurovanie, obchodný dom Tesco a pod.).

vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 21 km


Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA