Mariánske námestie

Mariánske námestie

V minulosti nazývané Rínok, Kruhové námestie, Námestie Františka Jozefa, Námestie slobody a Námestie Dukla, predstavuje historické srdce Žiliny. V roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100 m) a laubniam s arkádami, ktoré pokračujú v priľahlej Hodžovej a Radničnej ulici, vytvára neopakovateľnú atmosféru jedinečnú svojho druhu na Slovensku.

Prvá písomná zmienka o námestí je v Žilinskej knihe, kde sa v roku 1464 objavuje pomenovanie rínok. Predpokladá sa, že domy na námestí boli spočiatku drevené, niektoré možno murované. Gotické pivnice pod budovami boli kamenné. Po veľkom požiari v roku 1521 sa začala obnova námestia v renesančnom štýle. Pôvodne bolo na námestí 40 domov, dnes ich tu stojí 32. Od roku 1357 sa tu vďaka privilégiu kráľa Ľudovíta I. Veľkého organizovali pravidelne jarmoky. Časté požiare (napr. v r. 1848 a 1886) však menili charakter námestia, podobne ako zemetrasenie v roku 1858.

Legendy spojené s námestím
Uprostred námestia (hoci nie v jeho symetrickom strede) sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána. Sochu postavili v roku 1738 na počesť zavŕšenia rekatolizácie v meste. Historik a archivár Peter Štanský zistil, že autorom diela bol kamenár Václav Petráš z Řetechova pri Uhorskom Brode a rezbár Jozef Weismann. Výrazný podiel na vzniku tejto sochy mal Žilinčan Jozef Matulaj, ktorý na stavbu poskytol finančný dar. Sochu niekoľkokrát opravovali, v roku 1953 ju chceli dokonca odstrániť a premiestniť na iné miesto, avšak po páde kamenára z lešenia a jeho následnej smrti, už to nikto nezopakoval.

Na námestí sa nachádzajú dve studne, jedna s hĺbkou 12,7 m pri Panskom dome, druhá s hĺbkou 10,4 m na opačnej strane námestia. Pri jednej zo studní sa nachádzal aj pranier (stĺp hanby). S námestím sa spája veľa legiend, v ktorých sa spomína prepojenie objektov podzemnými chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, podľa ktorej pod námestím vedie tajná chodba až do Budatínskeho hradu.

V druhej polovici 90. rokov 20. storočia námestie prešlo poslednou veľkou stavebnou úpravou, pri ktorej odstránili bazén s fontánou z roku 1966. V súčasnosti je námestie živým centrom mesta Žiliny. Pravidelne sa tu  konajú rôzne kultúrne podujatia (Carneval Slovakia Žilina, Stredoveký deň, Festival seniorov...). Reštaurácie, štýlové kaviarničky a v letnom období i terasy lákajú k príjemným posedeniam.

»Viac informácií o domoch na Mariánskom námestí

Zdroj: PhDr. Marián Mrva a TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Mariánske námestie v roku 2020. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 5, 6 - Žilinské laubne. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 7 - Immaculata. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 8, 9, 10, 11, 12 - Kultúrne podujatia na Mariánskom námestí. Zdroj: Mesto Žilina

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA