Kúpeľné mesto Rajecké Teplice

Labutie jazierko Kúpeľné mesto Rajecké Teplice 

Kúpeľné mesto Rajecké Teplice leží v južnej časti Rajeckej kotliny, v lesnatom údolí rieky Rajčianky v prostredí Malej Fatry a Strážovských vrchov. História kúpeľného mesta siaha do roku 1376, keď sa nazývala Villa Tapolcha, čiže osada Teplice. O  rozmach Rajeckých Teplíc sa zaslúžil palatín Juraj Thurzo. Za jeho panovania sa upravilo nielen okolie prameňov, ale vďaka kúpeľom sa postupne menila aj tvár celých Rajeckých Teplíc. Po smrti Juraja Thurzu sa noví majitelia kúpeľov  o údržbu veľmi nezaujímali, čo prispelo k úpadku Rajeckých Teplíc.             

Rozvoj kúpeľov
Rozmach Rajeckých Teplíc nastáva  až koncom 18. storočia, kedy bol postavený nový kúpeľný dom s tromi bazénmi, ako aj murovaná budova, ktorá poskytovala kúpeľným hosťom prevažne uhorskej šľachte, všetko pohodlie vrátane služieb ránhojiča. V roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor rajeckoteplických minerálnych vôd. Rozvoj Rajeckých Teplíc znamenal veľa aj pre domácich obyvateľov. Mnohí z nich nachádzali prácu ako sluhovia v kúpeľoch, pri stavbe a údržbe budov, úpravách parku a rybníka.
V roku 1889 navštívil kúpele arciknieža Karol Ľudovít s manželkou a s ďalšími príslušníkmi cisárskeho dvora vo Viedni, čo zvýšilo ich samotnú popularitu.                   

V roku 1899 bola daná do prevádzky lokálna železnica Žilina - Rajec, čo značne zvýšilo počet návštevníkov. V 19. storočí všeobecne dochádza ku komplexnejšiemu rozvoju kúpeľníctva na Slovensku. V roku 1959 Rajecké Teplice získali kúpeľný štatút a štatút mesta majú od roku 1989.

Relaxačné a wellness pobyty
Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii kúpeľov koncom 20. storočia sa kúpele využívajú nielen na liečebné účely, ale aj na relaxačné a wellness pobyty. Balneologické centrum Aphrodite poskytuje viaceré liečebné procedúry (klasická vodoliečba, termálne, vaňové a vírivé kúpele, elektroliečba, zábaly, parné kúpele, solárium, relaxačné cvičenia a pod.), vhodné pri liečbe degeneratívnych chorôb pohybového ústrojenstva, kĺbov, chrbtice, nervových chorôb a chorôb z povolania.

Drevený vyrezávaný oltár i labutie jazierko
Významnou kultúrnou pamiatkou Rajeckých Teplíc je neogotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Architektonicky ide o jednoloďovú stavbu s dĺžkou 16 m a šírkou 6 m. Na fasáde sa nachádzajú neogotické architektonické prvky (lomené oblúky) a dvojfarebné kvádrovanie. V interiéri kostola sa nachádza drevený vyrezávaný oltár majstra Hausnera. Autorom krížovej cesty je Jozef Pekara (rodák z Rajeckých Teplíc), ktorý je aj autorom  pohyblivého dreveného betlehema v Rajeckej Lesnej. V súčasnosti tento kostol  slúži ako kaplnka, v dôsledku výstavby nového moderného Kostola Božského Srdca Ježišovho.

Počas návštevy Rajeckých Teplíc odporúčame prechádzku okolo tzv. labutieho jazierka s fontánami, skalnými kreáciami a rybárskou baštou. Súčasťou kúpeľného mesta je aj letné termálne kúpalisko Laura.  V rámci Kultúrneho leta sa v Rajeckých Tepliciach konajú viaceré kultúrne podujatia.

vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 15 km


Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).
 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA