Kultúra

Mesto Žilina v spolupráci s partnermi každý rok organizuje kultúrne podujatia, ktoré sa stali súčasťou atmosféry mesta. Mnohí jeho obyvatelia i návštevníci si dnes už nevedia predstaviť Žilinu bez Staromestských slávností alebo bez Žilinského kultúrneho leta, obľúbeného snáď všetkými generáciami. Niektoré z pravidelných podujatí už majú svoju dlhoročnú tradíciu, iné si ju ešte len budujú a získavajú okruh priaznivcov.

Medzi akcie, na ktoré sa teší asi väčšina Žilinčanov, patria Staromestské slávnosti. Je to najväčšie kultúrne podujatie v Žiline i na severe Slovenska. Medzi ďalšie podujatia, ktoré neodmysliteľne patria k mestu, môžeme zaradiť Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Bábkovú Žilinu, Carneval Slovakia Žilina, Žilinské kultúrne leto, Fest Anča, Stredoveký deň, Jašidielňu, Žilinské dni zdravia a ďalšie. Priaznivci výtvarného umenia môžu navštíviť Považskú galériu umenia a tvorbu mladej generácie výtvarníkov predstavuje Nová synagóga a Rosenfeldov palác, na predaj výtvarných diel a na výstavy sa orientuje Galéria M.

V Žiline si vyberiete aj z niekoľkých múzeí. Považské múzeum v Žiline nájdete v areáli Budatínskeho hradu, v budove bývalej ortodoxnej synagógy je Múzeum židovskej kultúry, prvou súkromnú muzeálnu expozíciu nájdete v Lombardiniho dome na Hornom vale. Najstarším profesionálnym bábkovým divadlom u nás je Bábkové divadlo Žilina, v meste pôsobí i Mestské divadlo.

Priaznivci klasickej hudby určite poznajú Štátny komorný orchester Žilina. V meste máte možnosť využiť aj služby Krajskej knižnice. Sídli v nej aj Britské centrum a sprístupňuje i fondy Francúzskej aliancie a Goetheho inštitútu.


Carneval Slovakia Žilina

Každoročne sa v Žiline koná najväčší fašiangový festival na Slovensku pod názvom Carneval Slovakia Žilina. Počas celého podujatia sú ulice centra mesta plné maškár, príšer, netvorov a iných bytostí, ktoré sa zabávajú, tancujú a spievajú.

Žilinské kultúrne leto

Počas letného obdobia sa na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku koná množstvo podujatí, ktoré sú súčasťou Žilinského kultúrneho leta. Návštevníci z rôznych krajín sa môžu tešiť na zábavu v podobe koncertov, divadelných predstavení, premietaní filmov pre všetky vekové kategórie a takisto na výstavy výtvarných umelcov.

Staromestské slávnosti

Sú najväčším kultúrnym podujatím v meste Žilina a na celom severnom Slovensku. História tohto podujatia začala v septembri roku 1995 s názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých remesiel. Súčasný názov Staromestské slávnosti nesie toto podujatie od roku 1997, od svojho tretieho ročníka.

Fest Anča

Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008 a odvtedy je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Žiline. Miestom konania podujatia je tradične Stanica Žilina-Záriečie, Ster Century Cinemas, Nová synagóga, Považská galéria umenia a Kníhkupectvo Artforum.

Stredoveký deň

Hlavnou myšlienkou realizácie podujatia Stredoveký deň bolo zorganizovať tematickú ľudovú zábavu. Nakoľko Žilina je významným historickým mestom s bohatými dejinami z obdobia stredoveku, výber hlavnej myšlienky podujatia nebol ťažký. 

Mikuláš v meste a vianočné trhy

Vianočné trhy a vítanie Mikuláša sú podujatím, ktoré každoročne umocňuje predvianočnú atmosféru v centre mesta. K nádychu adventu tiež prispieva bohatá vianočná výzdoba.

Považská galéria umenia v Žiline

Považská galéria umenia vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Vo svojich začiatkoch sa orientovala predovšetkým na médium kresby a prostredníctvom pravidelných výstavných prehliadok prezentovala súdobú slovenskú kresbu. 

Považské múzeum v Žiline

Múzeum pripravuje niekoľko desiatok kultúrno-výchovných podujatí ročne. Medzi najvýznamnejšie patria napríklad Festival drotárstva, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Rajecká Anča (jazdy historickými vlakmi), Budatínsky rínok, nočné prehliadky hradu Strečno a ďalšie.

Stanica Žilina-Záriečie

Stanica Záriečie sa nachádza v pôvodnej budove starej, ale stále funkčnej železničnej zástavky Žilina-Záriečie. Je kultúrnym priestorom, v ktorom sa uvažuje, tvorí a vzdeláva. Prevádzkovateľom Stanice je občianske združenie Truc sphérique.

Bábkové divadlo Žilina

Najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku sa tak vydalo na cestu experimentálneho hľadania nových možností syntetického prejavu v bábkovom divadle, s cieľom prihovoriť sa novými formami deťom a mládeži.

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina vzniklo po dlhej prestávke až 1. januára 1992 a stalo sa prvým profesionálnym divadlom na Slovensku, ktoré nespadá pod právomoci zriaďovateľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Všetky divadelné činnosti boli a sú financované z rozpočtu mesta Žilina.

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina vznikol v roku 1974 ako jediný orchester mozartovského typu na Slovensku, ktorým je dodnes. V krátkej dobe si získal významné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bol festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele, za čo získal v roku 1977 medzinárodné uznanie.

Valentín na Lietavskom hrade, Deň otvorených dverí na Lietavskom hrade

Prvý ročník valentínskej akcie na Lietavskom hrade sa uskutočnil už v roku 2009 a odvtedy sa podujatie koná každoročne. S nápadom zorganizovať Valentín na Lietavskom hrade prišlo Združenie na záchranu Lietavského hradu. 

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA