Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Mestská verejná knižnica bola založená v roku 1924 a jej prvým knihovníkom bol profesor štátnej reálky Raymund Žižka.

Čo sa dialo s knižnicou počas rokov 1919- 1995?

Knižnica v číslach:

11 847 – Počet aktívnych čitateľov v Krajskej knižnici v Žiline k 31.10.2015

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA