Hričovský hrad

Hričovský hradHričovský hrad

Najstarší údaj o Hričove je z roku 1208, kedy sa hrad spomína ako majetok nitrianskeho biskupstva.  V roku  1254 kráľ Belo IV.  daroval   Hričovský hrad a k nemu patriace majetky magistrovi Tolušovi. Hrad sa v roku 1270 – 1280 usilovali získať  Balašovci. Nakrátko sa im to  podarilo, neskôr  však hrad dobyl a obsadil  ich úhlavný nepriateľ Matúš Čák Trenčiansky. Balašovci hrad získali naspäť až po Matúšovej smrti v roku 1321. Od polovice 14. storočia bol hrad opäť v kráľovských rukách. V 40. rokoch 15. storočia sa hradu zmocnili husiti.

Hrad ovládli rytieri Podmanickí i rod Thurzovcov
V roku 1469 sa majiteľom hradu stal Blažej Podmanický. Po jeho smrti hrad získal Viliam Tettauer, proti čomu protestoval Blažejov syn Václav Podmanický.  Následne hrad opäť získalo nitrianske biskupstvo  a neskôr sa stal majiteľom hradu Michal Imrefy. V roku 1527 sa hrad dostal do nemeckých rúk. Bratia Ján a Rafael Podmanickovci Hričovský hrad v roku 1536 dobyli od Nemcov späť. Po smrti Rafaela Podmanického v roku 1558 sa Hričov dostal do rúk kráľovskej komory, ktorá  hrad spolu s panstvom a Bytčou prepustila Anne Likarke. V jej službách ako správca panstva pôsobil Ján Kilian, pochádzajúci z Milána, ktorý sa staral aj o údržbu Hričovského hradu, na ktorom býval.  Anna Likarka mala Hričov a Bytču v držbe do roku 1563, kedy tieto majetky získal František Thurzo. Po smrti Františka Thurzu Hričov spravovala jeho vdova Katarína Zrínska. Správu všetkých thurzovských majetkov prevzal v roku 1586 najstarší syn Františka Thurzu -  Juraj Thurzo. V roku 1605 bol nedostatočne strážený hrad spustošený bočkayovskými hajdúchmi. V rokoch 1617 – 1621 thurzovské majetky spravoval syn Juraja Thurzu – Imrich Thurzo a po jeho smrti až do roku 1626 vdova po Jurajovi Thurzovi Alžbeta Czoborová.  
Thurzovci Hričovu nevenovali už takmer nijakú pozornosť, takže opustený hrad začal čoraz väčšmi chátrať už v priebehu 17. storočia.  Pretože  ani v nasledujúcich desaťročiach sa hrad už neobnovoval, postupne sa premenil na zrúcaninu. Dnes si jeho dávnu minulosť môžeme sprítomniť pri prechádzke jeho ruinami.


vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 14 km


Zdroj:  TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA