História mesta

Od minulosti po súčasnosť...

5. - 6. storočie

Osídlenie územia Slovanmi.
 

13. - 14. storočie

1208 Územie dnešnej Žiliny sa prvýkrát spomína v latinsky písanej listine nitrianskeho župana Tomáša pod názvom "terra de Selinan" (zem Žilina alebo Žiliňany).
 

1312
Prvá zmienka o meste Žilina.
1321
Kráľ Karol  I. Róbert z Anjou udelil mestu hospodárske výsady.
1357
Kráľ Ľudovít I. Veľký  udelil mestu právo výročných trhov.
1378
Začala sa písať Žilinská kniha (1378 – 1561).
1381
Kráľ  Ľudovít I. Veľký vydal listinu "Privilegium pro Slavis Solnensis".
1384
Vydanie privilégia kráľovnej Márie, na základe ktorého odvolacou súdnou vrchnosťou Žiliny sa stala Krupina a zároveň Žilina sa stala odvolacím miestom pre dediny riadiace sa žilinským právom.
 

15. - 16. storočie

Remeselníci sa začínajú organizovať do cechov.
1405 Kráľ Žigmund I. Luxemburský udelil mestu výsadu postavenia vlastných hradieb.
1451 Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej knihe.
1509 Žilinskí mešťania sa vykúpili z dedičného richtárstva vlastnými prostriedkami ako jediné mesto na Slovensku.
 

17.-18. storočie

1610  V Kostole Najsvätejšej Trojice sa uskutočnila Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť  reformácie na území Slovenska.
1691 Mesto muselo uzatvoriť s Pavlom Esterházim nerovnoprávnu zmluvu, ktorá predznamenala hospodársku stagnáciu mesta.
Opätovná rekatolizácia v  Žiline - príchod jezuitov.
 

19. storočie

1833
Nitriansky biskup Jozef Vurum v bývalom jezuitskom kláštore založil sirotinec pre deti obetí cholerovej epidémie, dodnes sa tento priestor    v Žiline nazýva sirotár.
1849
Členovia Slovenskej národnej rady Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban na žilinskom rínku  vyzývali ľud do boja za národné požiadavky Slovákov.
1870
Do Žiliny prišiel prvý skúšobný vlak z Tešína (Košicko-bohumínska železnica).
1891
Spustila  v meste prevádzku súkenka, ktorá významne ovplyvnila hospodársky rozvoj mesta.
koniec 19. st.
Žilina sa stala významným železničným uzlom, vznikajú prvé priemyselné závody (Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno  a prikrývky;  Hungária – chemická továreň na výrobu umelých hnojív).

20. storočie

1903 Konala sa Priemyselná výstava Horného Uhorska, ktorá mala veľký vplyv na ďalší rozvoj celého Horného Považia.
1911 Žilina sa stáva mestom so zriadeným magistrátom.
12. 12. 1918
- 2. 2. 1919
V Žiline sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, Žilina sa stala prvým sídlom slovenskej vlády a hlavným mestom Slovenska.
6. 10. 1938 Rokovanie siedmich politických strán v Žiline, výsledkom bolo vyhlásenie autonómie Slovenska.
30. 4. 1945 V Žiline sa skončila druhá svetová vojna.
1960 Žilina prestala byť sídlom kraja, Žilinský kraj zanikol a bol včlenený do Banskobystrického kraja.
1960 V septembri bola z Prahy do Žiliny presťahovaná Vysoká škola dopravná. Vznikla v roku 1953 v Prahe ako Vysoká škola železničná. V Žiline mala pôvodne dve fakulty (Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a Strojnícko-elektrotechnickú fakultu). V roku 1979 bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov a v roku 1996 sa premenovala na Žilinskú univerzitu. Presťahovanie vysokej školy do Žiliny znamenalo významný počin v oblasti vzdelávania. Škola začala vychovávať nielen študentov, ale i svojich pedagógov. Vyštudovalo ju množstvo významných osobností vedy a techniky. Svojim pôsobením výrazne prispela k rozvoju mesta a regiónu.
   

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA