História mesta (strana 3)

20. storočie - pokračovanie

1990 V dňoch 4. - 12. augusta sa v meste konalo referendum o odčlenení niektorých obcí od mesta. 23. novembra sa na základe referenda oficiálne odčlenili od Žiliny obce Lietavská Lúčka, Porúbka, Rosina, Teplička nad Váhom, Turie a Višňové.
1990 23. a 24. novembra sa konali  v meste po dlhej dobe opäť slobodné voľby poslancov a primátora mesta. Prvým slobodne zvoleným predstaviteľom mesta sa stal Ing. Ján Slota.
1991 20. septembra Mestské zastupiteľstvo schválilo Štatút mesta a mestské symboly – erb, zástavu, vlajku a pečať. Pôvodné symboly sa stratili a za prvej republiky boli nahradené kópiami umiestnenými najskôr v Mestskom múzeu v Žiline a po roku 1953 v Považskom múzeu, kde boli v roku 1988 sčasti ukradnuté. Mesto získalo po rokoch spoločných socialistických symbolov opäť niečo, čo reprezentovalo mesto navonok a bolo špecifické pre Žilinu.
1992 12. novembra sa v meste uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie Prvej komunálnej banky v Žiline, ktorá nadväzovala na tradície bankovníctva v meste a bola zároveň jedinou bankou, ktorá tu mala sídlo. To zostalo v platnosti i potom, čo sa  banka  dostala do majetku medzinárodnej skupiny Dexia.
1994 17. novembra začala v Žiline premávať prvá trolejbusová linka. Zriadil ju Mestský dopravný podnik. Vznikol 1. mája 1949, v roku 1963 bol znárodnený a prešiel pod Československú autobusovú dopravu. Obnovený bol v roku 1992. S trolejbusovou dopravou sa  počítalo už pri vzniku podniku, ale až Smerný územný plán sídelného útvaru Žilina tieto plány zreálnil. Zavedenie tohto druhu dopravy malo svojich priaznivcov a odporcov.
1996 15. augusta sa Žilina stala opätovne krajským mestom a sídlom kraja, do ktorého boli začlenené regióny Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov a Turiec. Došlo k tomu vďaka novému územno-správnemu členeniu Slovenskej republiky.
1997 5. decembra bolo po rozsiahlej rekonštrukcii odovzdané do užívania Mariánske námestie. Obnova prebehla v rokoch 1995 - 1997. Predchádzal jej archeologický výskum, ktorý žiaľ nemohol byť pre rýchly postup stavby dokončený. Centrum mesta dostalo nový vzhľad. Na objekte Radnice bola inštalovaná zvonkohra a mnohé domy prešli komplexnou rekonštrukciou.
1998 V septembri bolo dokončené Vodné dielo Žilina, ktoré sa začalo stavať v roku 1994. Investorom bola akciová spoločnosť Vodné dielo Žilina so sídlom v Trenčíne. Stavba bola zároveň i prvou vážnou skúškou mladej demokracie, keďže proti sa postavili nielen občania dotknutých obcí, ale aj širšia verejnosť. Dielo bolo napokon spustené do prevádzky a obyvatelia vysídlení do novopostavených domov v novej Mojšovej Lúčke. V súčasnosti sa stala obľúbeným výletným miestom nielen Žilinčanov.
 

21. storočie

2002 Futbalisti Mestského športového klubu sa po prvý raz v novodobej histórii stali majstrami Slovenska vo futbale. Zvíťazili i v nasledujúcich dvoch sezónach. V roku 2006 ich nasledovali i žilinskí hokejisti.
2004 4. apríla bol položený základný kameň automobilky Kia. Nesídli síce na pozemkoch mesta, ale má pre hospodárstvo rovnaký vplyv, ako malo založenie Súkennej továrne koncom 19. storočia. 7. decembra 2006 začala továreň vyrábať prvé automobily.
2008 14. februára bolo v Žiline na základe rozhodnutia svätého otca Benedikta XVI. a dekrétmi Svätej stolice zriadené nové biskupstvo. Územie novej diecézy vzniklo vyčlenením 9 dekanátov z nitrianskej diecézy a jedného z banskobystrickej. Zároveň bol vymenovaný za diecézneho biskupa  Mons. Doc. ThDr. Tomáš Gális, PhD.
2008 Žilina si pripomenula 800. výročie 1. písomnej zmienky o Žiline.
2010, december Primátorom mesta Žilina sa stal Ing. Igor Choma.
2012 Žilina si pripomenula 700. výročie prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste, „civitas Zylinensis“ alebo „mesto Žilina“ sa po prvý krát spomína v listine z roku 1312, ktorou bolo udelené dedičné richtárstvo žilinskému mešťanovi Henrichovi v obci Kolárovice.

Čo (možno) o Žiline neviete... 

mesto obklopuje päť hradov - Lietava, Hričov, Budatín, Strečno a Varín (dnes skôr známy ako Starý hrad alebo Starhrad),

názov Žilina sa vyskytuje v niekoľkých slovanských jazykoch a znamenalo "miesto veľmi vlhké alebo inak bohaté na vodu",

týmto názvom je okrem nášho mesta pomenovaná aj obec v Čechách (50 km od Prahy a 30 km od Kladna) a prímestská časť mesta Nový Jičín,

ako jediné mesto na Slovensku sa vykúpilo z dedičného richtárstva vlastnými prostriedkami,

Privilégium pre žilinských Slovákov, vydané v roku 1381 Ľudovítom I. Veľkým, je najstarším písomným dokladom  slovenského povedomia na našom území,

žilinské arkádové chodby na Mariánskom námestí sú najrozsiahlejším a najsúvislejším komplexom krytých komunikácií na Slovensku a údajne aj v celom bývalom Uhorsku,

v roku 1903 sa tu konala Priemyselná výstava Horného Uhorska, akási "svetová výstava v malom", na ktorej bolo vidieť dynamický nástup slovenských živnostníkov a podnikateľov,

v 17. storočí existoval v Žiline pivovar, ktorého pivo bolo tak vychýrené, že sám uhorský palatín si nechal priviezť do Prešporka až 300 vedier,

židovská komunita od polovice 19. storočia do 40. rokov 20. storočia významne ovplyvnila tvár mesta a udalosti v ňom,

od roku 2008 je sídlom Žilinskej diecézy,

ako prvé mesto na Slovensku v roku 1963 vybudovalo krytú plaváreň s 50-metrovým bazénom, ktorý vo svojej dobe spĺňal náročné olympijské kritériá,

futbalový klub MŠK Žilina sa stal účastníkom Európskej ligy UEFA.


Zdroj: PhDr. Marián Mrva

   
 
TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA