Expozícia drotárstva v obci Veľké Rovné

Expozícia drotárstva v obci Veľké RovnéExpozícia drotárstva v obci Veľké Rovné

Obec Veľké Rovné si v roku 2008 pripomenula 600 rokov od prvej písomnej zmienky, a to najmä jej najstaršej časti Rimanovice. Pri príležitosti výročia  obec Veľké Rovné v spolupráci s Považským múzeom v Žiline pripravila  prírodno-historickú expozíciu o obci. Vytvoreniu veľkorovnianskej expozície predchádzala výstava na Budatínskom hrade v rokoch 2006 – 2007 pod názvom "Veľké Rovné – cesta dejinami, cesta životom alebo kde drotárstvo na svet prišlo". Autorom výstavy bol Ladislav Fapšo. Príprave výstavy predchádzal aj terénny výskum financovaný z rozpočtu obce Veľké Rovné a neziskovej organizácie Na záchranu tradičného drotárskeho remesla a jeho histórie. Prieskum v teréne prebiehal v roku 2007 v oblasti geológie, botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a drotárstva. Výskum v oblasti drotárstva vo Veľkom Rovnom vykonával L. Fapšo od roku 1996. Výskum prebieha aj v súčasnosti.
                   
Výstava pozostáva z troch častí
Výstava sa nachádza v troch miestnostiach na poschodí Obecného úradu vo Veľkom Rovnom. Prvé dve expozície sú zamerané na oblasť geológie, botaniky, zoológie, archeológie, staršej a mladšej histórie, zvykom, historickým a cirkevným pamiatkam. Najväčšia tretia expozícia je venovaná drotárstvu. Vo viac ako 15 vitrínach sú umiestnené autentické drôtené predmety. Expozícia návštevníkov oboznamuje s drotárskym remeslom obce, jej päťdesiatich osád a kopaníc. Vystavené exponáty sú predovšetkým drôtené predmety z plechu, náradia, drotárske krošne. Návštevníkom sa predstaví niekoľko desiatok drotárskych rodín z Veľkého Rovného a jeho osád a kopaníc, ktorí sa väčším alebo menším spôsobom zaslúžili o rozvoj drotárskeho remesla.
Je to jedna z mála autentických výstav drotárstva viazaná ku konkrétnej osade a v nej žijúcich rodinách.  
Centrálnou časťou  katastra obce prechádza náučný chodník, ktorý informuje o prírodných a historických zaujímavostiach obce Veľké Rovné.

■ Otváracie hodiny  
Otvorené na požiadanie počas pracovných dní, inak po dohode. Odporúčame vopred sa objednať na Obecnom úrade Veľké Rovné (tel. číslo: +421 (0)41 558 23 41).


■ Kontaktné údaje  

Expozícia drotárstva vo Veľkom Rovnom
Ústredie č. 1621, 013 62 Veľké Rovné
Tel.: +421 (0)41 558 23 41
E-mail: rovne@velkerovne.sk
Web: www.velkerovne.sk
           
       
vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 23 km
 


Zdroj: Bc. Ladislav Fapšo

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA