Domašínsky meander

Domašínsky meanderDomašínsky meander

Meandre patria k najzaujímavejším riečnym javom. Ich príťažlivosť a dramatickosť sa stupňuje, ak sú zaklesnuté v úzkom prielome cez pohorie. Presne takým je Domašínsky meander.
Domašínsky meander je najkrajšou časťou asi 10 km dlhého prielomového úseku Váhu medzi Vrútkami a Strečnom, ktorý rozdeľuje Malú Fatru na lúčanskú a krivánsku časť. Názov dostal podľa vrchu Domašín (575 m), ktorý sa postavil Váhu do cesty a prinútil ho obtekať v oblúku vyklenutom na severovýchod. Jav, pri ktorom sa rieka zarezáva do dvíhajúceho sa pohoria, pričom pôdorys rieky sa zachováva, sa nazýva antecedencia. Zarezávanie rieky musí byť také intenzívne, aby vyrovnávalo rýchlosť zdvihu pohoria. Niekedy zo súboja rieka verzus skala vyjde víťazne skala a zostane trčať z koryta ako svedok víťazstva. Ako však tvrdia geológovia, ide o dočasné víťazstvo. Takto v hornej časti Domašínskeho meandra  trčali dve povestné skaly:  Margita a Besná, ktorých sa obávali najmä vážski pltníci. V roku 1938 ich odstrelili a materiál využili na stavbu železničného zvršku. Do úzkej prielomovej doliny Váhu v Domašínskom meandri sa okrem rieky vmestila len cesta, železnica preráža masív Domašína tunelom.
                   
Domašínskym meandrom k dvom hradom 
Strategicky patrí prielom Váhu s Domašínskym meandrom oddávna medzi najvýznamnejšie lokality na Slovensku. Potvrdzujú to aj dva hrady stojace v prielome. Strečniansky hrad na západnom konci a Starý hrad  (Starhrad, Varínsky hrad) týčiaci sa pár desiatok metrov vysoko nad prielomom. K Starému hadu vedie z Nezbudskej Lúčky červeno značkovaná turistická trasa, po ktorej možno pokračovať až na hlavný chrbát krivánskej Fatry. Zo Starého hradu a z červenej cesty nad ním sa možno potešiť výhľadom na majestátny oblúk meandra, ktorý vyhlásili za prírodnú pamiatku.

Turisti, ktorí chcú divoké pereje Váhu zažiť na vlastnej koži, môžu 7 km dlhý úsek Bariérová - Strečno za 1 hodinu splaviť na plti.
         
vzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 13,9 km
 

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA