Bytový dom SKELET

Babuškov (Makovického) domNa priekope 39

Bytový dom SKELET bol postavený v rokoch 2004 - 2005 v centrálnej mestskej zóne na okraji Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Žilina na rohovej parcele ohraničenej priľahlými komunikáciami Dolný Val, Kalinčiakova, Na priekope, na ktorej sa nachádzalo v čase projektu torzo predchádzajúcej nedostavanej stavby – železobetónový skelet. Pôvodný projekt dodržiaval na základe vtedy platných regulatívov výšku zástavby a šikmú strechu. Nový projekt štvorpodlažnej budovy s odsadeným posledným podlažím a rovnou strechou bol výsledkom hľadania nového prístupu v otázke miesta súčasnej modernej architektúry v historickom prostredí. Autorka stavby SKELET Ing. arch. Ľubica Koreňová za svoje dielo získala v roku 2006 dve najvyššie slovenské ocenenia za architektúru.

Cenu Dušana Jurkoviča
Prestížna architektonická cena s najdlhšou tradíciou sa udeľuje od roku 1964, pričom od roku 1999 posudzuje udeľovanie ceny a nominácií medzinárodná porota. Cenu udeľuje Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR
Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Z vyjadrenia poroty Ceny Dušana Jurkoviča: „Stavba si porotu získala svojou absolútnou integráciou do daného miesta. Je precízne vymyslená a zrealizovaná - od urbanistického konceptu až po posledný detail. Zvlášť pôvabne sa javí členitosť a jemná farebnosť do hĺbky prepracovanej fasády. Toto architektonické dielo je mestotvornou súčasťou založenou na princípe kontrastu a súladu s historickým prostredím mestského jadra Žiliny. Púta čitateľnosťou konštrukcie v grafickom dizajne aj materiálovom použití. Autorkin návrh dokonale zakomponoval dovtedy nevyužitý jestvujúci železobetónový skelet.“

Ing. arch. Ľubica Koreňová žije a pracuje v Žiline - ateliér. Záujemcom o jej ďalšiu tvorbu odporúčame webovú stránku www.korenova.sk.

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Bytový dom SKELET. Zdroj: L. Kupkovič, M. Lišková, Ľ. Koreňová

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA