ZŠ na Závaží

 Na Závaží 2

V rokoch 1932 až 1933 postavili na nezastavenom priestore na konci Moyzesovej ulice podľa projektu Michala Maximiliána Scheera 10-triednu štátnu ľudovú školu. Stavbu dvojpodlažnej budovy so zvýšeným suterénom realizovala firma Bratia ing. Novák, Žilina. Vznikla tiež nová ulica, ktorá dostala názov Školská. Po celý čas až do dnešných dní budova slúžila pre školské účely, menili sa len jej názvy a prevádzkovatelia.

Slávnostné otvorenie školy sa konalo 28. 5. 1933 a škola dostala v októbri toho istého roku súhlas prezidenta republiky s pomenovaním „Štátna ľudová škola T. G. Masaryka“. Po roku 1945 sa realizovali ďalšie etapy výstavby školy. K pôvodnej dvojpodlažnej budove pribudla nadstavba ďalšieho podlažia a vo dvore sa vystavala telocvičňa spojená s hlavnou budovou. Nad telocvičňou boli tiež triedy. Ako posledná vznikla v rokoch 1968 až 1970 štvorpodlažná prístavba, projektovaná architektom Červeným zo žilinského Stavoprojektu. Na prvom podlaží sa nachádzala kuchyňa, jedáleň a dve miestnosti pre družinu mládeže, ktorá bola aj na druhom podlaží. Tretím a štvrtým podlažím sa zvýšil počet tried o šesť.

V roku 1960 bola škola premenovaná na Základnú školu Jána Nálepku. Tento názov získala podľa pôvodne učiteľa, neskoršie slovenského dôstojníka, potom partizána a napokon veliteľa 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR Jána Nálepku. V roku 1963 otvorili „Školské múzeum družby s SSSR a nálepkovskej tradície“. Toto bolo po roku 1989 zrušené a v marci 1992 sa zmenil aj názov školy na Základná škola Na Závaží.

V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží č. 2 Základná škola sv. Cyrila a Metoda zriadená nitrianskym biskupským úradom. Gymnázium Kráľovnej pokoja začalo svoju činnosť v tejto budove 1. 9. 2004 otvorením dvoch tried v prvom ročníku a k 1. 1. 2005 ho zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre spojil so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda do novozriadenej Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Spojená škola Kráľovnej pokoja. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Štátna ľudová škola T. G. Masaryka. Zdroj: Štátny archív v Žiline

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér

Poloha pamiatky na mape: D5 

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA