Žilinský BIKESHARING

Žilinčania si už od jari môžu na hlavných dopravných ťahoch bezplatne požičať verejné bicykle. Koncom minulého roka prebehla v uliciach mesta inštalácia prvých dokovacích staníc, pričom cyklistom bude k dispozícii 20 stanovíšť, ktoré majú spolu 160 dokovacích stojanov so 120 bicyklami. Dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly v meste. Počas prvotnej fázy projektu bude mesto využívanie jednotlivých staníc analyzovať a následne vyhodnotí lokality, do ktorých by bolo vhodné umiestniť ďalšie stanice.

Súčasťou každého bicykla je GPS lokalizátor. Stanice obsahujú stojany na bicykle a informačný panel s popisom systému. Okrem toho sú vybavené modernými technológiami ako je NFC čítačka kariet, GPS a WIFI lokalizácia, GSM komunikácia či e-zámok. Vypožičanie je možné na základe registračného systému s overením platobnej karty.

Bikesharing je postavený na sieti stojanov, ktoré sú prepojené cez internet. Systém je založený na zdieľaní bicyklov, nie na ich prenajímanie na dlhú dobu. Najväčšia vzdialenosť medzi stanicami je 5 km, väčšina je v rozsahu 500 metrov. Cyklista si tak môže vybrať, kam bicykel vráti. Z rovnakého stojana si ho môže opätovne zapožičať. Samotný proces zapožičania prebieha formou registrácie cez web alebo prostredníctvom aplikácie a následne pomocou smartfónu si cyklista daný bicykel zo stojanu otvorí. Bicykle sa dajú efektívne zdieľať, keď ich budú všetci parkovať do stojanov. Užívatelia majú možnosť požičať si bicykel zdarma na jednu hodinu, a to viackrát za deň. Stačí vždy do hodiny bicykel vrátiť a požičať si ďalší, a to opäť bezplatne. Ľudia tak majú možnosť pomerne rýchlo a bez väčších problémov dopraviť sa tam, kam potrebujú, a to bez toho, aby zaťažili ovzdušie výfukovými plynmi.

Záujemcovia sa aktuálne, od začiatku februára, môžu zaregistrovať do systému prostredníctvom webovej stránky www.bikekia.sk alebo cez mobilnú aplikáciu BikeKIA, ktorá je prístupná tak pre Android, ako aj pre iOS. Registrácia je jednoduchá a je zdarma, stačí zadať svoje osobné údaje a údaje z platobnej karty. Hoci bude žilinský bikesharing bezplatný, platobná karta je pri registrácii nutná kvôli možným sankciám za poškodenie, či neskoré vrátenie bicykla. Následne po registrácii si cyklista pomocou smartfónu daný bicykel zo stojanu otvorí. Skúsenosti z iných miest hovoria, že priemerná doba zapožičania bicykla je 15 až 20 minút.

Projekt BikeKIA zafinancovala sumou 320 000 eur Nadácia Kia Motors Slovakia a jeho prevádzku bude spoločne s mestom Žilina spolufinancovať nasledujúcich päť rokov, pričom užívatelia budú môcť bezplatne jazdiť na bicykloch počas celej sezóny. Počas prvotnej fázy projektu bude mesto využívanie jednotlivých staníc analyzovať a následne vyhodnotí lokality, do ktorých by bolo vhodné umiestniť ďalšie stanice.

Viac informácií nájdete na webe www.bikekia.sk, odporúčame tiež sledovať facebook a istragram BikeKIA.

Zoznam staníc Bikesharingu v Žiline:

1 – Štefánikovo námestie
2 – Námestie A. Hlinku
3 – Hurbanová
4 – Bulvár
5 – Aupark
6 – NBS
7 – Mestský úrad
8 – Spanyolová nemocnica
9 – Plaváreň
10 – OC Dubeň
11 – Žilpo
12 – Predmestská
13 – Internáty Veľký diel
14 – Coop - Polomská
15 – Hlinská
16 – Internáty Hliny
17 – Vodné dielo
18 – Lesopark
19 – OC Max
20 – UNIZA

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA