Žilinská akadémia

Žilinská akadémia

V tesnej blízkosti Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže sa nachádza budova niekdajšieho Reprezentačného domu, dnešného Mestského divadla v Žiline.  Tu pravdepodobne v minulosti stála skromná budova, v ktorej sídlila žilinská akadémia, ktorá slávu žilinského školstva šírila i za hranicami vtedajšieho Uhorska. O kultúrnej vyspelosti obyvateľov Žiliny svedčí skutočnosť, že už začiatkom 15. storočia viacerí Žilinčania študovali na pražskej Karlovej univerzite – najstaršej v strednej Európe, založenej v roku 1348.  V záznamoch univerzity sa uvádza, že v roku 1405 tu študoval Martinus de Zilina, v roku 1415 Johanes de Zilina a v roku 1420 Nikolaus de Zilina. Ďalší Žilinčania v 15. storočí študovali na univerzitách vo Viedni, Krakove a inde.

Žilinská akadémia
Žilina
medzi slovenskými mestami vynikala i tým, že už v 15. storočí  mala školu. V roku 1542 Žilina už mala školu vyššieho typu – protestantskú akadémiu, na ktorej sa vyučovalo po latinsky. Žilinská akadémia mala veľmi dobrú povesť, takže na ňu prichádzali študovať i študenti z Čiech, Moravy, Sliezska a Pruska.  Rektori žilinskej akadémie boli vynikajúcimi pedagógmi (boli absolventmi severonemeckých univerzít vo Wittembergu, Jene a Erfurte, východopruskom Kőnigsbergu, pražskej Karlovej univerzity, poľskej univerzity v Toroni, či dokonca svetoznámych anglických univerzít v Oxforde a Cambridge), ale aj filozofmi, spisovateľmi, básnikmi, dramatikmi i vedcami. Všetci rektori ovládali niekoľko cudzích jazykov, napr. Samuel Nigrini ovládal latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, nemčinu a maďarčinu.
V 70. rokoch 17. storočia sa rektori evanjelických škôl v Habsburgovcami ovládanej časti Uhorska museli zriecť svojich úradov. Mnohí z nich odišli do vyhnanstva. Vtedy zanikla aj žilinská akadémia. V čase posledného protihabsburgského povstania uhorskej a sedmohradskej šľachty vedeného Františkom II. Rákoczim bola činnosť akadémie načas obnovená, avšak po porážke kurucov v bitke pri Trenčíne (4. 8. 1708) a po nasledujúcom obsadení Žiliny cisárskym vojskom s konečnou platnosťou zanikla.
Vzdelanosť v Žiline a jej širšom okolí potom šírilo jezuitské gymnázium založené už v roku 1691. Vysokú úroveň žilinskej protestantskej akadémie už nedosiahlo.
Presnú podobu budovy, v ktorej sídlila slávna žilinská akadémia už nepoznáme. Bola to zrejme jedna zo skromných budov neďaleko Kostola Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže.

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry: G. Krušinský).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA