Židovský cintorín

Židovský cintorínJesenského 1

Židovský cintorín בית-הקברות היהודי בז'ילינה sa rozprestiera na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána, ktorá  je trojosová, s trojuholníkovým štítom a hebrejským nápisom כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת. Cintorín má veľkosť 40 x 180 metrov a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom.  Za bránou sa nachádza topoľová alej, ktorá vedie k  ceremoniálnej hale, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne, s vchodom cez Ceromoniálnu halu.

Chevra Kadiša
Presný dátum vzniku židovského cintorína v Žiline nie je známy. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865. Bol to dobrovoľný spolok v rámci židovskej komunity, ktorý sa staral o nemajetných,  ťažko chorých a umierajúcich. Zariadil   prevažnú časť povinností, ktoré súviseli s úmrtím človeka, rituálnou očistou (tohora), uložením do truhly, sprevádzaním na cintorín a pochovaním mŕtveho. Veľmi dôležitou úlohou bratstva Chevra Kadiša bolo vypočuť priznanie hriechu umierajúceho, ktorý ako posledné svoje slová prednáša jednu z najdôležitejších modlitieb judaizmu - Šma Jisrael (Počuj Izrael). Členstvo v spolku bolo čestnou výsadou.  Na cintoríne sa okrem náhrobných kameňov významných žilinských rodín nachádzajú aj náhrobné kamene prevezené zo židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Nachádzajú sa tu tiež  náhrobné kamene židovských vojakov, ktorí zahynuli  počas I. svetovej vojny v zajateckom tábore (počas I. svetovej vojny bol v Žiline zajatecký tábor; zajatci pracovali v priestore terajšej priemyselnej a podnikateľskej zóny na Rajeckej ceste a v niektorých žilinských závodoch).
Hebrejský nápis nad vchodom na cintorín "כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת" je napísaný starou biblickou hebrejčinou, ktorej preklad znie: "Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie" alebo "Potom už bude dobre a tvoje čakanie ti nebude chýbať."

Zdroj: Jozef Feiler www.zilina-gallery.sk

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Židovský cintorín v ŽIline. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
■ interiér

  apríl - október november - marec
Pondelok - Piatok 13.00 - 18.00 13.00 - 16.00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa 9.00 - 18.00 9.00 - 16.00
Počas významných židovských sviatkov je cintorín zatvorený.
Správca cintorína: Peter Kocmánek, Jesenského 1, 010 01 Žilina, Tel.: +421 (0)41 562 14 58

exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA