Židovské pamiatky

Ortodoxná synagóga

Ortodoxná synagóga sa nachádza na Dlabačovej ulici. Je v nej umiestnená Expozícia Múzea židovskej kultúry. Vystavené exponáty tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Synagóga sa v súčasnosti využíva aj na duchovné účely.

Neologická synagóga

Neologickú synagógu na Hurbanovej ulici v Žiline naprojektoval významný európsky architekt prof. Peter Behrens z Berlína. Patrí k jedinečným stavebným pamiatkam z celoslovenského hľadiska. Od roku 2012 prebieha v synagóge rekonštrukcia

Židovský cintorín

Cintorín sa rozprestiera na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána. Presný dátum vzniku židovského cintorína v Žiline nie je známy. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865.

Ceremoniálna (pietna) hala

Ceremoniálna (pietna) miestnosť na Jesenského ulici s pomníkom zo švédskej žuly od architekta židovského pôvodu Jozefa Zweigenthala, ktorý bol zhotovený na pamiatku obetí holokaustu.

Pamätník "Cesta bez návratu"

Pamätník "Cesta bez návratu" na Závodskej ceste pri kasárňach. Autormi pamätníka sú Jacob Enyedi a Arieh Klein.

Pamätná tabuľa venovaná Rádu sestier sv. Vincenta de Paul

Pamätná tabuľa venovaná Rádu sestier sv. Vincenta de Paul za záchranu deviatich židovských detí počas II. svetovej vojny. Tabuľa sa nachádza pri Kostole Obrátenia sv. Pavla Apoštola na Mariánskom námestí.

História židov v Žiline

Židovská komunita v časovom úseku približne 100 rokov (od polovice 19. storočia do 40. rokov 20. storočia) významne ovplyvnila tvár mesta a udalosti v ňom.  Počas holokaustu bol v Žiline veľký zberný tábor. V súčasnosti žije v Žiline niekoľko židovských rodín.

Telocvičňa spolku Makabi a Bábkové divadlo

Budova neďaleko žilinskej neologickej synagógy bola pristavená k židovskej ľudovej škole ako účelová budova pre telocvičňu a klubové miestnosti Makabi. Makabi bolo združenie židovských telovýchovných a športových spolkov.

Židovská ľudová škola

Stará židovská ľudová škola stála pri Rajeckej ceste, teraz ulica Kuzmányho, približne od roku 1873. Bola malá a nevyhovovala narastajúcemu počtu žiakov. Nová židovská ľudová škola mala byť podľa projektov žilinskej firmy Karol Grün a syn z januára 1907 postavená na rovnakom mieste, kde stála stará škola.

Židovský starobinec

Dvojpodlažná podpivničená budova na Hollého ulici bola postavená žilinskou firmou Ing. Vojtecha Fridnera podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera z roku 1935 ako starobinec. Stavebníkom objektu bol Židovský ženský spolok v Žiline.

Koncentračné stredisko

Koncentračné stredisko v Žilina bolo určené pre 2500 židov a jeho veliteľom bol Rudolf Marček. Stredisko začalo fungovať 21. marca 1942. Podľa nemeckého zoznamu sa v roku 1942 vypravilo zo Žiliny 19 transportov, ktorými vyviezli na cestu bez návratu 18 223 židov.

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA