Židovská Žilina

Okruh židovskou Žilinou

Dejiny židovskej Žiliny sa začali písať po roku 1848, kedy sa rozšírili občianske práva židovských spoluobčanov. Ako udáva známy historik A. Lombardini, dovtedy mohli v meste žiť len dve židovské rodiny. Od polovice 19. storočia sa do centra sťahujú viaceré rodiny z okolia Žiliny a vytvárajú Židovskú náboženskú obec.
Svojou činnosťou prispeli k rozvoju spoločnosti v rôznych sférach hospodárskeho a kultúrneho života. Založili školu, noviny, rôzne spolky, napr. Makabi, Žilinský židovský ženský spolok a iné. Mnohí predstavitelia komunity sa významne zapísali do dejín mesta, napr. lekár V. Spanyol ako zakladateľ a prvý riaditeľ očnej nemocnice, filantrop a generálny riaditeľ súkenky J. Vogel, významný slovenský architekt M. M. Scheer, svetoznámy L. Hecht, svojho času patriaci do prvej desiatky najlepších svetových tenistov, I. Weiner-Kráľ ako slovenský surrealistický maliar a grafik a mnohí iní. Práve obdobie prvej republiky bolo tým progresívnym impulzom rozvoja mesta, kedy viaceré židovské osobnosti prispeli k modernému obrazu Žiliny.


Okruh židovskou Žilinou
Neologická synagóga Židovská škola Makabi Ortodoxná synagóga Múzeum Starobinec Obradná sieň Pamätník holokaustu Židovský cintorín Vojenský cintorín Pamätník "Cesta bez návratu"

Trvanie
90 minút

Začiatok prehliadky
Neologická synagóga, resp. podľa dohody.

■ Cenník
(v závislosti od počtu účastníkov prehliadky)

Trvanie / Jazyk Počet účastníkov prehliadky
90 minút
1 – 10 11 – 29 30 – 50
Slovenský jazyk 35,- € 45,- 55,-

■ V cene je zahrnuté
Prehliadka Múzea židovskej kultúry a krátky okruh mestom zameraný na židovské pamiatky, odborný výklad. Výšku storno poplatku v prípade zrušenia prehliadky krátko pred jej začatím určuje sprievodca.

■ V cene nie je zahrnuté
Tlmočenie.

Tento okruh je možný na objednávku (po dohode TIK mesta Žilina so ŽNO v Žiline).

Cenník je platný od 22. 12. 2015.

 Viac informácií

formulárPodmienky prehliadok

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA