Zdravotnícke služby

Užitočné informácie Užitočné informácie

Úrady a inštitúcie Úrady a inštitúcie

Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby

Polícia Polícia

Poisťovne Poisťovne

Cirkev Cirkev

Doprava Doprava

Iné inštitúcie Iné inštitúcie


Zdravotnícke služby (pohotovostné služby, zdravotnícke zariadenia, zdravotné poisťovne)

Pohotovostná služba pre dospelých
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel.: +421 (0)41 723 33 83, 
                (0)41 511 03 48
Web: www.fnspza.sk
Pohotovostná služba pre deti
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 05 22, 
                (0)41 511 02 99 
Web: www.fnspza.sk
Zubná pohotovosť
Vysokoškolákov 33B (EUROPALACE),
010 07 Žilina
Tel.: +421 (0)41 530 00 94 
Web: www.fnspza.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 01 11 
E-mail: nspza@nspza.sk
Web: www.fnspza.sk
Poliklinika Medcentrum, s.r.o.
Jána Milca 33,010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 504 22 01 
Web: www.medcentrum.sk

Krankas, s. r. o.
Bratislavská 1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 15 20
E-mail: krankas@kranskas.sk 
Web: www.krankas.sk

Žilpo, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 70 11 
E-mail: zilpo@zilpo.sk
Web: www.zilpo.sk
Zdravotné stredisko
Hálkova 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 763 18 20 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina
Tel.: +421 (0)41 723 38 43, 
                (0)41 723 38 45
E-mail: za.sekretariat@uvzsr.sk
Web: www.ruvzza.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa
A. Kmeťa 319/8, 010 01 Žilina
Tel.: (0)800 150 150 
E-mail: info@dovera.sk
Web: www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa
D. Dlabača 13, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 281 51 14, 
                (0)850 003 333 
E-mail: uzp-za@union.sk
Web: www.unionzp.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa
P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 282 41 23, 
                (0)850 003 003
Web: www.vszp.sk


Ďalšie praktické informácie nájdete v Žilinskej infobanke.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER