Vykopalov dom

Kálov 5

Kálov je starý stredoveký názov územia Žiliny, na ktorom vznikla pôvodná zástavba prízemných domov už v 17. storočí. Ulica Kálov viedla v smere do Sliezska, s ktorým obchodníci a remeselníci Žiliny od 14. storočia udržovali čulé obchodné styky, prekvital najmä obchod s vlnou a súknom. Ulica tvorila prístup od Sliezska a Poľska na starej obchodnej ceste. Z Tešínska prišli v 13. storočí aj nemeckí hostia, ktorí sa podieľali na založení mesta. Kálovske predmestie ničili časté povodne Váhu, ale aj požiare.
Nachádzajú sa tu významné budovy späté s históriou Žiliny. Pôvodne do Kálova patrila aj dolná časť dnešnej Hurbanovej ulice. Sú tu pekné a významné stavby, ako je Finančný palác – dnešná Prima banka Slovensko, a.s., Bacherova vila, Kláštor františkánov a Kostol sv. Barbory, hotel Dubná Skala, Hotel Tatra. Na konci ulice je hotel Slovan a Remeselnícky dom. Pri ňom sa nachádzal od stredoveku až do roku 1813 špitál pre chudobných a chorých.

Pôvodnú stredovekú zástavbu začiatkom 20. storočia nahradili väčšinou secesné dvoj poschodové budovy, medzi nimi i dom číslo 3, v ktorom žil známy žilinský fotograf Ján Vykopal ( 9. októbra 1867 – 27. júna 1932 Žilina ). Na mieste jeho domu bol starší dom, patril Danielovi Koreňovi. Od neho ho kúpil Vykopal spolu s manželkou Elenou, rodenou Kicsiny za 2 400 korún. Pravdepodobne v tomto a nasledujúcom roku postavili súčasnú budovu v secesnom slohu, ktorá patrí k najkrajším secesným stavbám Žiliny. Pôvodne v budove nebol vodovod ani kanalizácia, mesto v tom čase ešte nemalo tieto vymoženosti. Toto všetko sa urobilo až v rokoch 1912 – 1913, vtedy bola v dome podľa zachovalých plánov vybudovaná kúpeľňa.
Budova je známa najmä svojou neobyčajne zaujímavou fasádou, na ktorej dominuje mozaika ženskej postavy, pripomínajúca kresby českého maliara Alfonsa Muchu. Na základe tradícií bolo podnetom pre realizáciu tejto mozaiky stretnutie s Alfonsom Muchom v Paríži, kde sa inšpiroval jeho dielom. V roku 1934 po úmrtí majiteľa domu (zomrel na pľúcnu chorobu), tento zdedili jeho deti Irena, Albert a Jolana a potom zasa ich dediči. Títo dom vlastnili až do roku 1961, kedy bol znárodnený.

Ján Vykopal bol predovšetkým významným fotografom, najmä Žiliny a jej obyvateľov. Na svojich fotografiách zachytil významné spoločenské udalosti mesta, rôzne slávnosti, pochody, cvičenia a podobne. Popritom fotografoval aj obyvateľov mesta a širokého okolia. V jeho fotografickom archíve sa aj po jeho smrti zachovali tisíce sklenených negatívov, z ktorých sa žiaľ väčšina nezachránila. Časť negatívov týkajúcich sa Budatína, zachránili pracovníci múzea, kde sa doteraz aj tieto nachádzajú. Veľa pohľadníc vyhotovených Jánom Vykopalom sa v súčasnosti nachádza v súkromných zbierkach a často sa objavujú ako ponuka na dražbách. Fotoateliér Jána Vykopala zamestnával fotografku Máriu Vlkovú a aj jeho dcéra Irena bola tiež fotografkou. Fotografie a pohľadnice Jána Vykopala sú veľmi cenným prínosom pre lepšie spoznávanie histórie mesta, najmä jeho stavebného vývoja. Jeho dielo tvorí genius loci Žiliny.

Žilinský fotograf Ján Vykopal bol zrejme aj veľkým cestovateľom. Začiatkom 20. storočia precestoval kus zemegule a priniesol si množstvo exotických exponátov, z ktorých viaceré odovzdal do vtedajšieho Mestského múzea v Žiline. Počas svojich ciest navštívil Tichomorské ostrovy aj ostrovy Indonézie: Nová Kaledónia, Fidži, Samoa, Tahiti, Mauritius, Jáva, Nová Guinea, Timor, Nové Hebridy. V Európe zasa aj Dalmáciu, ale aj krajiny Južnej Ameriky Peru a Brazíliu. Zavítal i k Červenému moru v Adene a dokonca až do ďalekej Číny – Šanghaj.
Do múzea venoval niekoľko desiatok starých mincí, rôzne korále, mušle, čelenku aj náhrdelník z mušlí, kolibríky, drevený vejár, herbáre exotických rastlín, ale aj desiatky fotografií z prístavov, lodí, námorníkov, domorodcov atd. Medzi vzácnejšími predmetmi boli aj dve umelecké dýky v drevených pošvách, dva veľké luky aj so šípmi, vojenská sekera aj ručne kreslená mapa zemskej pologule. Predmety prevzal riaditeľ múzea dňa 21. februára 1944 a vyhotovil spoločný zoznam exponátov. Žiaľ po preložení múzea z radnice do Budatínskeho zámku, sa veľká väčšina exponátov stratila a už sa nedostala do nových zoznamov zbierok múzea.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Dom Jána Vykopala. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA