Všeodborový dom

Všeodborový domNámestie gen. M. R. Štefaníka

V období I. Československej republiky malo odborové hnutie pomerne silné pozície aj v Žiline. Odborári pôsobili v rámci väčších závodov, ako bola chemická továreň, továreň na spracovanie súkna, celulózy, združení stavebného robotníctva a iných. Okrem toho politické strany si vytvárali vlastné odborové organizácie, najmä sociálno-demokratická strana, komunistická strana, Hlinkova slovenská ľudová strana, ktorá mala kresťanský odborový zväz. Napriek značným rozporom a rozdielom sa dohodla väčšina odborových zväzov začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia na vybudovaní spoločného odborového domu. Nutnosť takej dohody vznikla zo situácie, že nemali vlastné priestory na činnosť, schôdze, kultúrne, či športové aktivity. Kresťanské odbory dostali priestor na činnosť v Katolíckom dome, dnes cirkevné gymnázium na Hurbanovej ulici, ale ostatné museli hľadať možnosť vybudovať spoločné priestory. V roku 1924 si vytvorili Družstvo pre stavbu činžového (nájomného) a spolkového domu s cieľom vybudovať Všeodborový dom.

Jednania zástupcov družstva s mestom Žilina začali v roku 1924. Pre stavbu si vyhliadli pozemok mesta na vtedajšom Námestí na Závaží – dnes Námestie gen. M. R. Štefánika. Problém bol však nielen v neochote predať tento pozemok zo strany členov mestského zastupiteľstva, ale i v dovtedajšom regulačnom pláne zástavby na námestí, podľa ktorého malo mať námestie štvorcový charakter 90 x 90 m. Kvôli stavbe však zmenili regulačný plán a námestie malo mať obdĺžnikový charakter. Z toho dôvodu bol vypracovaný nový plán zástavby námestia a jednania o kúpe i povolení stavby sa predĺžili až do roku 1930.

V roku 1930 po dohode s mestom kúpilo družstvo 2560 m2 nezastavaného pozemku za 51 200 Kč. Plán na výstavbu vypracoval arch. Friedrich Weinwurm (1885 – 1942), vynikajúci funkcionalistický tvorca, ktorý má v Žiline viacero realizovaných stavieb.

Funkcionalistickú stavbu v roku 1931 postavila stavebná firma Koníček. Podľa projektov mali byť na prízemí domu spolkové miestnosti – sála, javisko, telocvičňa, hostinec, kuchyňa, záhrada, na prvom až treťom poschodí byty pre členov družstva. Dom v súčasnosti slúži na obchodné i obytné účely.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3 - Všeodborový dom v súčasnosti. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 4 - Pohľad na budovu z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 5, 6 - Stanovy Družstva Všeodborového domu v Žiline a predstavitelia družstva. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 7 - Nový spôsob zástavby námestia po roku 1930. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 8 - Plán stavby prízemia Všeodborového domu. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 9 - Friedrich Weinwurm. Zdroj: Štátny archív v Žiline

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA