Vila Jána Drobného

Murgašova ulica č. 3

Jednou z najkrajších secesných budov mesta je vila JUDr. Jána Drobného. Tento rodák z Ružomberka (6. 9. 1881 – 5. 4. 1948 Žilina) študoval právo na univerzitách v Prešove a Budapešti, kde získal v roku 1906 titul doktora práv. Pracoval od roku 1906 na súde v Ružomberku, ale trvale sa usadil v Žiline po svadbe s Máriou Podivinskou. Vo voľných chvíľach rád chodil do prírody, rybárčil a dokonca sa v roku 1925 stal predsedom žilinského rybárskeho spolku, ktorý mal vtedy názov Žilinský ochranný spolok pre Žilinu a okolie a mal sto členov.

JUDr. Drobný sa 1. júla 1928 stal prezidentom Slovenskej krajiny, ktorá sa utvorila v rámci Československej republiky spolu so zemou Českou, Moravskosliezkou a Podkarpatskoruskou. V tejto funkcii odhalil 23. septembra 1928 spolu s prezidentom T. G. Masarykom pamätník generálovi M. R. Štefánikovi na Bradle.

V roku 1911 si dal JUDr. Ján Drobný spolu so švagrom Ľudovítom Podivinským vystavať v žilinskej časti Frambor mestskú vilu. Dvojpodlažnú secesnú budovu mu postavil stavebný podnik Karola Paweru na základe projektu arch. Flimmla. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 26. apríla 1911. Stavba s rozmermi 12,8 krát 12,4 metra a výškou 14,8 metra sa kolaudovala 27. septembra 1911.

Pôvodný projekt ukazuje zaujímavým, asymetrickým spôsobom riešenú vilu na úzkom pôdoryse. Secesný výraz stavby umocňovali v návrhu trojosovo členené okenné otvory na obidvoch podlažiach, ale aj v strešnom štíte, polygonálne zalomený nárožný balkón druhého podlažia, geometrické ornamentálne prvky na nárožiach i trojica plastických medailónov medzipodlažného priestoru. Aj medzi oknami druhého podlažia je rastlinný ornament. Spolu s drevenými prvkami, ktoré sa uplatnili v štítoch a podstreší, dodávali ornamentálne prvky vile charakteristický, osobitý vzhľad. Po rekonštrukcii vila, zmenou farebnosti či členenia okien získala strohý vzhľad, čo sčasti potlačilo secesnú hravosť a dynamiku.

Od roku 1969 boli v dome kancelárie Uhoľných skladov Žilina. Po roku 1990 vila bola v rámci reštitúcie vrátená potomkom pôvodných majiteľov a tí ju následne predali. Súčasný majiteľ dom prestaval do dnešnej podoby.

V rokoch 1945 až 1969 bývala v dome aj dcéra Jána Drobného Marta s piatimi deťmi a manželom prof. MUDr. Emanuelom Filom. MUDr. Filo (22. 8. 1901 Beluša – 7. 10. 1973 Žilina) bol prvým slovenským profesorom internej medicíny, dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a rektorom a prorektorom Slovenskej univerzity v rokoch 1942 – 1945. V žilinskej nemocnici založil interné oddelenie a ako primár ho viedol v rokoch 1945 až 1960, potom ako lekár – internista pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 1971. V areáli žilinskej nemocnice mu 23. septembra 1993 odhalili pamätnú bustu, ktorej autorom je akademický sochár Alexander Ilečko.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dnešná podoba budovy. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2 - JUDr. Ján Drobný. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Pôvodný projekt arch. Flimmla. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 4 - Pohľad na Drobného vilu niekoľko rokov po výstavbe. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5 - Busta prof. MUDr. Emanuela Fila v areáli žilinskej nemocnice. Zdroj: Archív autorov

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA