Uhorská kráľovská štátna očná nemocnica

Ulica V. Spanyola č. 43

Uhorská kráľovská štátna očná nemocnica v Žiline sa začala budovať na základe súhlasu a financovania uhorskou vládou podľa projektov z roku 1912. Stavebné povolenie vydalo mesto Žilina 10. 2. 1913 a nemocnica bola dokončená v júli 1914. Stavebný pozemok poskytlo mesto. Výstavbu realizovala žilinská stavebná firma Karol Grün a syn podľa projektov budapeštianskeho architekta Alfréda Jendrassika (1. 7. 1866 Pešť – 21. 5. 1935 Budapešť), ktorý sa zameriaval najmä na objekty verejného zdravotníctva.

založenie nemocnice sa zaslúžil jej prvý riaditeľ a dlhoročný primár očného oddelenia MUDr. Vojtech Spanyol (1883 – 1980), ktorý v nej začal liečiť nákazlivú očnú chorobu – trachóm, vyskytujúcu sa najmä v žilinskom regióne, ale zvlášť na Kysuciach. Po ňom je od roku 1992 pomenovaná ulica, na ktorej sa nachádzajú dnešné objekty Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Vojtech Spanyol pochádzal zo starej žilinskej rodiny pôvodom zo Španielska (v 18. storočí písanej ako Hispanyolovci). Narodil sa v meštianskom dome na dnešnom Mariánskom námestí č. 3. Študoval na gymnáziu v Žiline, Banskej Bystrici a Szolnoku. Promoval v roku 1907 na Lekárskej fakulte Budapeštianskej univerzity, kde aj vykonával prax na očnej klinike. Podarilo sa mu prostredníctvom svojich stykov v Budapešti získať podporu na stavbu modernej nemocnice v rodnom meste. Po jej dostavbe v roku 1914 sa stal primárom nemocnice a jej riaditeľom až do roku 1939. Riaditeľom nemocnice bol potom i v rokoch 1945 až 1951 a ako primár viedol očné oddelenie do roku 1962.

Očnú nemocnicu postavili veľkoryso ako najmodernejšie zdravotnícke zariadenie tej doby. Plne využívala aj pivničné priestory, kde sa nachádzali služobné byty, kotolňa, ktorá zabezpečovala ako prvá pre verejnú budovu ústredné kúrenie a dodávku teplej vody pre kuchyňu a sanitu, práčovňa s mangľovňou a sklady. Prvé podlažie slúžilo ako mužské oddelenie, bola tu i vrátnica s bytom, kúpeľne a WC. Na druhom podlaží bolo ženské oddelenie. V očnej nemocnici okrem primára MUDr. Vojtecha Spanyola ordinovali i ďalší sekundárni lekári a niekoľko externých so študijným zameraním.
V čase svojho vzniku mala nemocnica 80 postelí, o päť rokov neskôr až 140 a bola najväčšou očnou nemocnicou v Československu. V období prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1916 sa nachádzal v budove vojenský infekčný ústav, potom slúžila opäť na liečenie očných chorôb. Odvtedy v budove nepretržite sídli očné oddelenie so svojimi operačnými sálami a ambulanciami. Kratšiu dobu a prechodne sa stala táto historická budova domovom i  ORL (krčné-nosové-ušné) a urologického oddelenia. V súčasnosti (r. 2015) sú v budove umiestnené okrem očného oddelenia aj ORL- centrum jednodňovej ambulantnej starostlivosti, klinická onkológia a radiačná onkológia (rádioterapia), ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie (pľúcne).
Pri príležitosti 90. výročia otvorenia štátnej očnej nemocnice bola na historickej budove odhalená pamätná tabuľa jej zakladateľovi.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na budovu v roku 2012. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2, 3 - Pôvodný projekt Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice a jeho realizácia. Zdroj: Štátny archív Žilina, pohľadnica Juraj Nedorost
Obr. 4 - MUDr. Vojtech Spanyol. Zdroj: Archív RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Obr. 5, 6 - Interiér nemocnice v roku 1917. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 7 - Pamätná tabuľa MUDr. Vojtechovi Spanyolovi. Zdroj: Archív autorov

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C5

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA