Trávničkov obchodný a bytový dom

Jozefa Vuruma 8

Oldřich Trávniček (17. december 1888, Česká Třebová – 7. december 1945, Žilina) patril medzi najvýznamnejšie postavy Žiliny a zaslúžil sa o rozvoj kultúry mesta predovšetkým ako nakladateľ a kníhkupec. Spolu s manželkou Máriou, rodenou Matúškovou, prišli do Žiliny v roku 1919 s cieľom vybudovať si tu obchod s papierom a kancelárskymi potrebami, ale od roku 1921 si založil vlastné nakladateľstvo a ako prvý medzi slovenskými nakladateľmi začal sústavne vydávať knihy a divadelné hry pre mládež. Dovtedy nebol v Žiline, ale prakticky ani na Slovensku, takýto podnik a Trávniček v podstate svojimi knihami naplnil túžbu a hlad po slovenských knihách. Sústredil v Žiline skoro všetku dostupnú literatúru či už z Matice slovenskej, Tranoscia, Spolku sv. Vojtecha a iných, ale aj z českých nakladateľstiev. Zriadil v Žiline požičovňu kníh a v skutočnosti to bola vôbec prvá verejná knižnica v meste. Mesto zriadilo verejnú knižnicu až v roku 1924.

Trávniček spolupracoval s viacerými českými vydavateľstvami, obchodníkmi s papierom a kancelárskymi potrebami a zabezpečoval i preklady z pôvodnej českej literatúry do slovenčiny. V Žiline sa spriatelil s rodinou MUDr. Ivana Hálka, ktorý mu preložil do slovenčiny i bábkovú hru K. Drimla – Bacilinek. Na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia bol nedostatok slovenských školských učebníc. Preto sa v roku 1922 rozhodol založiť Učiteľské nakladateľstvo O. Trávniček. Toto vydávalo nielen učebnice, ale aj odborné a metodické príručky. Vo svojom nakladateľstve sústredil množstvo autorov i prekladateľov, ktorí pracovali pre jeho nakladateľstvo. Väčšinu kníh musel dať tlačiť v Čechách, pretože na Slovensku okrem Martina chýbali tlačiarne schopné vydávať slovenskú literatúru. Spolupracoval s viacerými slovenskými výtvarníkmi, ale i s Jánom Hálom, ktorému vydal dve knihy. V roku 1922 vydal už 16 kníh, medzi nimi učebnicu Prvouka pre slovenské školy, Názornú čítanku a učebnicu slovenského jazyka pre maďarské školy. Založil sériu Výbery z diel našich kultúrnych a národných dejateľov, kde ako prvá vyšla kniha Kukučín deťom a kniha bytčianskej rodáčky Sidónie Sakalovej Moja radosť. Založil i Divadelnú knižnicu pre mládež Rozkvet, kde vyšlo sedem hier pre mládež a štyri hry pre ochotníkov. Vydával tiež náboženskú literatúru, aj sériu rozprávok, kde vyšli dva výbery z rozprávok Boženy Nemcovej, ale aj Tichonovove Ruské pohádky o zvieratkách. Trávniček v podstate založil i slovenské bábkové divadlo, pre ktoré založil knižnicu hier pod názvom Kvapky. Pre bábkové divadlá obstaral aj scénickú výbavu – bábky, javiská a iné rekvizity. Pokračoval v tomto smere i založením edície Gašparkovo divadlo.

Vydavateľstvo Trávniček malo mimoriadne široký záber činnosti. Vydával nielen celovečerné hry pre ochotnícke divadlá, ale napríklad založil aj knižnicu Ochotnícka scéna. Od S. Sakalovej vyšlo v jeho vydavateľstve množstvo leporel, ďalej obrázkové knižky, matičné Dobré slovo, dobrodružné romány, romány pre dievčatá, praktické príručky pre slovenských študentov. V roku 1931 vydal ešte aj deväť učebníc pre pedagógov, potom sa nakladateľstvo zameralo iba na vydávanie literatúry pre mládež. Svoje knihy vedel i dobre spropagovať. Vydával informačný Zpravodaj, ktorý oboznamoval verejnosť s činnosťou vydavateľstva. Vydával i preloženú zahraničnú literatúru, ako bol Robinson Crusoe, Guliverove cesty a iné. V období rokov 1941 – 1945 vydával najmä rozprávkové knižky, divadelné hry, ale i dobrodružné romány, ako bol Verneho Pätnásťročný kapitán. Spolupracoval s výtvarníkom Vincentom Hložníkom, ktorý od roku 1944 ilustroval najviac kníh vydaných v jeho vydavateľstve. Spolupracoval s odbojovým hnutím na Slovensku, preto bol v októbri 1944 zaistený a väznený v Ilave. Po vojne vydával ďalšie romány i detské publikácie, medzi nimi Andersenove rozprávky s krásnymi Hložníkovými ilustráciami. Mal podlomené zdravie a zomrel 7. decembra 1945 v Žiline, kde je i pochovaný. Po jeho smrti pokračovala manželka s dvoma synmi vo vydavateľskej činnosti až do znárodnenia v roku 1949.

Pozemok, na ktorom Trávniček dal postaviť dvojposchodový dom, patril susedom – rodine majiteľa kina Rufinusa Stejskala, predtým tam bol starší dom postavený pred rokom 1850. Trávniček pozemok kúpil až v roku 1930 za 40 000 korún a postavil na ňom v roku 1931 dvojposchodový dom projektovaný M. M. Scheerom, významným funkcionalistickým architektom, pôsobiacim v Žiline. Nárožný dom jasne hranolového objemu má prednú časť parteru odľahčenú stĺpmi. Tu boli za veľkými sklenenými výkladmi najmä predajne. Aj pre súčasnosť je veľmi poučné, že Trávniček na základe požiadavky mesta ustúpil svojou stavbou dozadu parcely tak, aby sa zachovala stavebná čiara ulice, podobne i s nárožím. Vo dvore domu boli dielne a sklady nakladateľstva, v ktorých pracovalo okolo 15 zamestnancov. Rodina Trávničkových pred výstavbou tohto domu bývala na Komenského ulici 16. Trávniček mal ešte jeden dom pri dnešnom hoteli Grand, ktorý získal v roku 1938 za 50 000 korún. Ešte predtým však tu mal svoju predajňu, budovu mal v nájme. Žilinčania ho poznajú ako Trávničkovo papiernictvo a obchod s kancelárskymi potrebami, ktorý pokračoval v Trávničkovej činnosti až do 90-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti je dom asanovaný a na jeho mieste stojí reštaurácia VIX.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria
Obr. 1 - Trávničkov obchodný a bytový dom v roku 2014. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Trávničkov obchodný a bytový dom v roku 2007. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Trávničkov obchodný a bytový dom. Zdroj: Archív autorov
Obr. 4 - Pohľadnica zachytáva Trávničkov dom v roku 1933. Zdroj: Archív Juraj Nedorost

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér pamiatky a interiér pri návšteve obchodných, reštauračných a zábavných zariadení.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA