Stolovanie v minulosti

Stolovanie v minulosti

Keď sa pozrieme do dávnej minulosti, do praveku, prvé nálezy hrnčiarskych artefaktov pochádzali z neolitických sídiel. Vývoj potom pokračoval  výrobou kovových predmetov a popri tom sa zdokonaľovala výroba keramiky. Všetky tieto skutočnosti viedli k rozvoju stolovania, ktorého rozmach nastáva najmä od 16. storočia. Musíme však zdôrazniť, že je markantný rozdiel v spôsobe stolovanie medzi dedinským a mestským prostredím, pričom treba prihliadať k sociálne diferencovanej spoločnosti.

Stolovanie na dedinách
V dedinskom prostredí sa väčšinou jedlo pri stole v izbe, neskôr v kuchyni. Spoločné stolovanie rodiny sa prísne dodržiavalo, spočiatku sa pokrm podával dvakrát denne ráno a večer, pričom ranná strava sa pokladala za hlavný chod dňa. Na poludnie sa nejedlo. Počas stredoveku už nastupuje rozširovanie počtu jedál na tri aj viacchodové. Tu sa odrazil vplyv mestského prostredia. Napriek tejto skutočnosti sa u roľníkov ustálil trojchodový spôsob stravovania – pribudlo hlavné jedlo na poludnie. Na raňajky sa podávali sýte jedlá, husté polievky, kaše a pod. Zmena vo vidieckom prostredí nastala až po druhej svetovej vojne, keď sa zvyčajne raňajkovala káva, mlieko, čaj s chlebom prípadne pečivom. Súviselo to s podávaním obeda s pripravenými teplými jedlami. Takisto na večeru sa podávali sýte varené pokrmy

Stolovanie v mestách, na hradoch a kaštieľoch
V meštianskom a šľachtickom prostredí prevládala v 16. storočí myšlienka spoločného stolovania vo veľkých sálach domov, prípadne hradov a kaštieľov. Neskôr začali rodiny preferovať stolovanie v menších, tomu uspôsobených miestnostiach a veľké sály využívali iba pre slávnostné príležitosti a udalosti. Ľudia v tejto dobe raňajkovali zvyčajne zavčasu, medzi šiestou a siedmou hodinou, obedovali okolo druhej popoludní. Ako riad vtedy slúžili drevené doštičky, na ktorých sa pokrm servíroval a krájal. Zároveň na nich boli priehlbiny naplnené soľou. Ako príbor slúžil iba nôž a lyžica. Bohatí ľudia však už vtedy jedávali zo strieborných servisov. Na jedenie sa taktiež používali riady z cínu. Nádoby na pitie boli hlinené, ale začalo sa uplatňovať i benátske sklo

Vývoj stolovania
Taktiež  v 17. storočí pretrvala výroba cínového riadu, aj keď sa už vtedy úspešne rozvíjala keramická výroba. Rozšírenie nových druhov potravín ako bola káva, čaj, čokoláda prinieslo so sebou nové stolovacie návyky a rozvoj porcelánových jedálenských a čajových servisov. Neoddeliteľnou súčasťou príboru sa stala vidlička

18. storočie sa nieslo v duchu rozvoja porcelánovej výroby, i keď medzi stolovým riadom ešte prevládalo striebro. Stôl sa vtedy prestieral pre každý chod osobitne. V strede stáli misy s jedlom a boli tu umiestnené i stredové ozdoby stola. K takýmto patrili napríklad ozdobné figúrky, v tejto dobe už porcelánové, vázy, strieborné a porcelánové košíky na sladkosti, viacramenné svietniky. Stolovníci sa obsluhovali sami. Prvý chod sa skladal z polievky a ryby, prípadne iného mäsa; druhý chod obsahoval pikantné i sladké jedlá, niekedy opäť ryby alebo mäso. Večera nasledovala v podvečer, trvala aj niekoľko hodín a ukončovala sa ponukou polievky

Zmena v spôsobe prestierania nastala v 19. storočí, kedy sa misy umiestnili na bufetové, servírovacie stolíky a roznášali ich sluhovia. Vo vyššej spoločnosti zaviedli okrem výdatných jedál dve nové jedlá ľahký obed a popoludňajší čaj. Večera sa preto servírovala až po dvadsiatej hodine. Ku každému pokrmu sa podávalo iné víno20. storočie prinieslo zmenu v stolovacích návykoch, aj keď pred druhou svetovou vojnou mala stredná trieda pomocníčku v domácnosti alebo kuchárku. Porcelánové servisy sa po druhej svetovej vojne stali dostupnými pre všetky spoločenské vrstvy. Taktiež stále dokonalejšie kuchynské spotrebiče uľahčili prípravu rozličných druhov jedál, ktoré sa rozšírili takmer po celom svete. Na mnohých miestach sa však i v súčasnosti môžeme stretnúť s tradičným prestieraním z dôb minulých.    

Zdroj: PhDr. Marián Mrva

Ak sa chcete dozvedieť viac o základných pravidlách etikety stolovania v súčasnosti, kliknite sa článok "Etiketa stolovania" na www.izlato.sk/blog.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA