Staré žilinské hotely

Staré žilinské hotely

Výstavba žilinských hotelov nadviazala na tradíciu budovania hostincov a tzv. zájazdových hostincov, ktoré vznikali pre potreby obchodníkov a pocestných. Už pri zriaďovaní staníc na prepriahanie koní (jedna z nich bola vo Varíne) sa pamätalo na skutočnosť, že je potrebné nielen vymeniť unavené kone, ale že si aj pocestný občas musí odpočinúť, najesť sa a vyspať. Takéto hostince vyrástli pri všetkých cestných trasách. V čase dynamického rozvoja železnice sa okrem hostincov začali budovať aj prvé skutočné hotely. Zväčša sa stavali neďaleko železničných staníc, pretože čakanie na vlakový spoj mohlo trvať nielen hodiny, ale aj celé dni a cestujúci sa potrebovali niekde ubytovať.
Prelom 19. a 20. storočia priniesol masové budovanie hotelov. Ani Žilina ako významný železničný uzol nebola výnimkou. V historickom jadre ohraničenom bývalými mestskými hradbami už existovali hotely ako Panský dom, Folkmannov hostinec, Mestský dom, Hungária a Reisz. Prvý hotel mimo centra sa rozhodol postaviť Heinrich Rémi. Nazval ho veľmi jednoducho Hotel Rémi alebo Palace Hotel Rémi.

Najmodernejším hotelom bol Rémi
V čase otvorenia išlo o najmodernejší a najreprezentatívnejší hotel v meste. Mal 30 izieb a okrem hotelovej časti v ňom bola kaviareň a reštaurácia. Pôvodne bol dvojpodlažný a postavený do troch ulíc. Okolo roku 1930 ho nadstavili o ďalšie dve podlažia, takže kapacita sa zvýšila na 85 izieb. Známe telefónne číslo 201 bolo spojením s noblesným podnikom, v ktorom sa schádzala časť miestnej smotánky. Bol však aj miestom stretnutí národnej inteligencie. Zaujímavosťou je, že hotel sa dlhý čas vo všetkých propagačných materiáloch mesta (napr. v Sprievodcovi Považím z roku 1914, ktorý ako výhodu uvádza elektrické osvetlenie a kúrenie, a v ďalších textoch z roku 1931 alebo 1938) spomína ako špičkové, moderné a prepychové zariadenie. Okrem hotela v objekte Heinricha Rémiho sídlilo Pražské údenárstvo Jozefa Kadleca, optika a železiarstvo. Hotel Rémi sa vzhľadom na vynikajúcu povesť a určité prvenstvo často objavoval aj na pohľadniciach. Časom k hotelu pristavali konštrukciu terasy, ktorú pripojili k prvému poschodiu. Nie je jasné, ako dlho stála, avšak podľa zachovaných pohľadníc si ju hostia mohli vychutnať len krátko. Hotel bol svedkom významných návštev a rokovaní politikov, obchodníkov a národovcov, a tak sa stal trvalou súčasťou modernej histórie mesta. Vysokú úroveň si udržal do roku 1945.  Smutnou kapitolou v jeho histórii je arizácia v roku 1940, keďže majitelia boli Židia. V roku 1945, pravdepodobne z nadšenia nad oslobodením Sovietskou armádou, hotel narýchlo premenovali na Hotel Moskva. V roku 1950 ho definitívne znárodnili a nazvali Hotel Polom. Tento názov sa vzťahoval k oslobodzovacím bojom na vrchu Polom pri Žiline. Až v posledných rokoch sa do Palace Hotela Polom vrátila zašlá sláva luxusného hotela z konca rakúsko - uhorskej monarchie.

Ďalšie žilinské hotely
V roku 1931 mu pribudla konkurencia v podobe neďaleko stojaceho hotela Metropol (dnes sídlo Všeobecnej zdravotnej poisťovne). Trojposchodová budova hotela bola postavená v architektonickom štýle s náznakom modernizmu podľa projektu žilinského architekta Františka Eduarda Bednárika. Okolo roku 1930 mal hotel Metropol 74 izieb slúžiacich na ubytovanie hostí. Medzi vtedajším deviatimi hotelmi vo vyše sedemnástisícovej Žiline mu patrilo čestné druhé miesto.  Ďalším hotelom, ktorý postavili v roku 1911, bol hotel Hungária. Postavil ho Adolf Munka ako zábavné a kultúrne centrum mesta. Okrem hotela sa v ňom nachádzalo i žilinské kino a zábavný podnik. V centre mesta to bol po určitú dobu konca Rakúsko - uhorskej monarchie najznámejší zábavný podnik. Svedčí o tom i tá skutočnosť, že mal i svoju vlastnú pohľadnicu - jednu z mála z nočnej Žiliny (pozri hore), kde na zábere sa potuluje zopár opilcov. V hoteli sa konali vystúpenia, plesy a zábavy. 

Kapacita žilinských hotelov

Pre zaujímavosť, ubytovacia kapacita  žilinských hotelov okolo roku 1930 bola nasledovná: hotel Rémi (85 izieb); Metropol (74 izieb); Reich (bývalý hotel Dukla, 40 izieb); Reisz (dnešný hotel Grand, 35 izieb), hotel Tatra (dnes v miestach pobočky SLSP na Hurbanovej ulici, 12 izieb); Astória (10 izieb); Európe (dnešná budova ZUŠ na ulici Dolný Val resp. Hodžovej ulici, 10 izieb), Slovan (10 izieb) a Folkmann (4 izby). Po roku 1950 vo vyše dvadsaťšesťtisícovej Žiline ostali len štyri hotely: Polom, Metropol, Grand a Dukla. V roku 1981 otvorili najväčší a najmodernejší štvorhviezdičkový hotel v Žiline hotel Slovakia.

Zdroj: M. Mrva,TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry: G. Krušinský).

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA