Stará radnica

Mariánske námestie 1

Prvý raz sa spomína v roku 1508. Čo bolo na jej mieste predtým, nie je známe, avšak isté je, že musela existovať aj staršia radnica, možno v inej lokalite. Dnešné reprezentatívne sídlo primátora stojí na mieste staršieho domu, ktorý kúpilo mesto a o ktorý sa viedli spory s majiteľmi strečnianskeho panstva. Objekt prešiel definitívne do majetku mesta až v roku 1509. Traduje sa, že na vežičke radnice bol zvon, na ktorom zvonili vždy vtedy, keď odsúdeného viedli na popravisko na Šibeničný vrch.  Okrem sídla správy mesta bola v budove miestnosť pre nočnú stráž, väzenie a archív. Budova (s pôvodnými gotickými pivnicami) prešla viacerými stavebnými úpravami – od pôvodnej gotickej cez renesančnú až po súčasnú, ktorá vznikla po asanácii nadzemných častí budovy v roku 1890. V rokoch 1893 – 1894 bola postavená barokovo-secesná budova novej radnice, ktorá slúžila mestu do vybudovania tzv. Finančného paláca.

Sídlo mestského múzea
Z iniciatívy starostu Vojtecha Tvrdého tu v roku 1942 vzniklo múzeum, rozdelené na dve časti: dejiny mesta a okolia a drotárska expozícia. Radnica sa stala centrom spoločenského života. Vďaka múzeu do nej podľa dobovej tlače chodili nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Podľa pamätníka Jozefa Nižňanského prevažovali turisti z Chorvátska, pre ktorých bolo drotárstvo úplne neznámym pojmom. Múzeum bolo v priestoroch radnice do konca druhej svetovej vojny. Neskôr krátko plnilo účel múzejného depozitára a po roku 1948 bolo presťahované do priestorov Budatínskeho hradu.

Sídlo primátora mesta
Na fasáde budovy zo strany Radničnej ulice sa nachádza reliéf erbu Žiliny používaný v roku 1683 a pamätná tabuľa umiestnená na počesť 600. výročia vydania Privilegia pro Slavis Solnensis. Žilinský primátor sa vrátil do radnice v roku 1990. V roku 1994 na radnicu nainštalovali zvonkohru. Na prízemí radnice je sobášna sieň, na poschodí sa nachádza zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1 - Budova radnice v roku 2020. Zdroj: Mesto Žilina
Obr. 2 - Radnica. Zdroj: Marek Jančúch
Obr. 3 - Vitráže v Obradnej sieni. Zdroj: Marek Jančúch
Obr. 4 - Tapiséria - Ľudová svadba od Ľudovíta Fullu (r. 1959). Zdroj: Marek Jančúch
Obr. 5 - Zasadacia miestnosť. Zdroj: Marek Jančúch
Obr. 6 - Pamätná tabuľa umiestnená na počesť 600. výročia vydania Privilegia pro Slavis Solnensis. Zdroj: Marek Jančúch

Pamiatku môžete navštíviť
■ pracovné dni: počas výstav a podujatí.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA