Rosenfeldov palác

Rosenfeldov palác je nové centrum kultúry v Žiline, ktorého hlavnou úlohou je kultúrno-osvetová činnosť. Palác bol postavený v roku 1907 ako súkromná obytná rezidencia Ignáca Rosenfelda a sídlo banky. Po smrti pôvodných majiteľov sa v súvislosti so zmenou vlastníkov viackrát menilo aj využitie paláca. Od roku 2003 patrí pod správu mesta Žilina a je vyhlásený za mestskú kultúrnu pamiatku. V roku 2009 ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2015 sa začala jeho rekonštrukcia. V septembri 2016 palác opäť otvára svoje brány nielen pre milovníkov histórie a architektúry, ale aj pre širokú verejnosť.

V programe Rosenfeldovho paláca ako nového centra kultúry, budeme postupne predstavovať predovšetkým významné osobnosti mesta Žiliny. Súčasťou programu budú i rôzne hudobné vystúpenia súčasnej, jazzovej i klasickej hudby. Priestor bude ponúkať aj pravidelné výstavy, diskusie, workshopy pre deti, prehliadky paláca a mnoho ďalších kultúrnych aktivít. Palác bude slúžiť aj na reprezentatívne účely.


Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Prehliadky Rosenfeldovho paláca:

Pondelok – piatok: 9:30 a 15:00 

- pre školy a väčšie skupiny po telefonickom dohovore aj mimo termínov stálych prehliadok

BÁBKY V PODKROVÍ

podkroví Rosenfeldovho paláca sa otvára tajomný svet bábok v podobe stálej expozície. Expozícia vás prevedie históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Malí i veľkí zažijú skutočný divadelný svet. Kráčajte po chodníku plnom histórie, stretnite rôzne typy bábok, ocitnite sa za oponou či v tieňovom divadle, odfoťte sa ako Pipi, zahrajte sa na dramatika alebo s drakom a staňte sa tak naozajstným bábkarom.

Bábkové divadlo má na Slovensku dlhú a bohatú históriu. V minulosti sa s ním ľud stretával v rodinnom obradosloví (pri narodeninách, svadbách, pohreboch), vo výročnom zvykosloví (pochôdzky s betlehemom, fašiangové pochôdzky, nosenie Moreny, priadky), v samotných bábkových hrách, v rodinných bábkových divadlách či na jarmokoch. V ľudovom prostredí pôsobili najmä kočovní bábkari. Prvým slovenským bábkarom bol Ján Stražan (1856 – 1939). Jeho divadlo známe ako Stražanovo alebo tiež ako Veľké Gašparkovo divadlo sa stalo obľúbeným na celom Slovensku.

VYKROČTE PO NÁUČNOM CHODNÍKU

Chodník mapuje históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Bábkové divadlo Žilina vzniklo 1. septembra 1950, založila ho skupina nadšených ochotníkov na čele s výnimočným žilinským bábkarom Teodorom Zvarom. Názov Bábkové divadlo Žilina nesie od 1. apríla 1961. Do tejto chvíle pripravilo viac ako 240 premiér, odohralo vyše 13 400 predstavení, pre viac ako 3 milióny divákov, vo vyše 37 krajinách na 4 kontinentoch sveta.

VÝSKUŠAJTE SI, AKO SA VODIA BÁBKY

Medzi základné typy bábok patrí marioneta, maňuška a javajka. Marioneta je technicky najnáročnejšia bábka. Je naviazaná na nitiach a vodená zhora. Maňuška je prstová bábka, ktorá patrí k bábkam vodeným zospodu. Pochádza z ľudovej jarmočnej komédie. Javajka je spodová bábka, vodená na tyči. Bábkoherec pohybuje jednou rukou hlavou bábky, zatiaľ čo druhou ovláda dvomi
čempuritami (vodiace drôty) gestikuláciu rúk.

ČO TAK SI ZAHRAŤ TIEŇOVÉ DIVADLO?
Tento divadelný druh pochádza až z Orientu. Bábky sú plošné postavy – siluety, ktoré divák vníma ako čierny tieň. Sú vodené iluzívne zozadu. Vodiči ich pritláčajú na plátno, ktoré je šikmo zhora osvietené rozptýleným svetlom. Pre diváka sa bábka stáva viditeľná až v okamihu, keď je pritlačená na plátno.

ČIERNE DIVADLO
Medzi najslávnejšie inscenácie Bábkového divadla Žilina patrí inscenácia hry Ivana Pilného Revue Ferri a Tonny (1972), ktorá dlhé roky reprezentovala divadlo v blízkych i atraktívne „vzdialených“ krajinách sveta. Dosiahla najväčší počet repríz – neuveriteľných 873.

Zažite čierne divadlo na vlastné oči!

NECH SA PÁČI, RÁČTE VSTÚPIŤ!

Expozícia bude pre verejnosť otvorená od 4.6. 2018

Prehliadky expozície:

Po – Pi 10.30 a 14.00

Ne 10.00 a 11.00

Komentované prehliadky pre skupiny: od 09:00 do 15:00, je potrebné sa vopred objednať, min. počet osôb 6.

Vstupné dospelý – 3,- eur/študent – 2,- eur

Mladiství (do veku 18 rokov), pedagogický dozor, dôchodcovia a osoby so ZŤP – vstup zdarma

KONTAKT

Rosenfeldov palác
J.M. Hurbana 28
010 01 Žilina Telefón: 041 764 969 2
E-mail: info@rosenfeldovpalac.sk


Na prehliadku sa objednajte vopred na t.č.:

+421 (0) 907 845 567

+421 (0) 41 764 969 2

info@tikzilina.eu

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA