Rezbárstvo

Rezbárstvo

Do žilinskej kotliny vyúsťuje známa Rajecká dolina. Vyznačuje sa nielen zaujímavým prírodným prostredím, ale aj bohatými remeselnými tradíciami. Mesto Rajec bolo v polovici 19. storočia väčšie ako Žilina, pôsobili tu stovky remeselníkov. Keď však Rajec obišla dôležitá železničná trasa, dochádza k hospodárskemu úpadku. Na prelome 19. a 20. storočia sa začína rozvíjať v tejto lokalite rezbárstvo, ktorého hlavným predstaviteľom sa stal Jozef Brieštenský. Nebol však úplne prvý, pretože najstaršie správy o rezbárstve v tejto lokalite pochádzajú z roku 1774 a sú spojené s menom Jána Zeranoviča, remeselného rezbára.
V 19. storočí sa objavujú práce vychádzajúce z tvorivosti bežných ľudí, ktorí umelecky stvárňujú napríklad črpáky, formy na syr a iné veci každodennej potreby. Z tohto prostredia vyšiel aj Ladislav Rúčka, ktorý vyrezával figurálne práce s náboženskou tematikou. Z týchto všetkých koreňov vyrástlo ľudové a remeselné rezbárstvo v Rajci a v celej doline. Z významných mien treba ešte spomenúť Jozefa Matušíka, pôvodne vyučeného za holiča. Najprv tvoril iba pre vlastné potešenie, neskôr začal vyrábať rozličné figúrky a postavičky na predaj. Vyrezával krojované postavy ľudí z Rajeckej doliny, ale i zvieratká  a bol autorom i viacerých betlehemov.

Občas pracoval i pre Jozefa Brieštenského. Ten svoje skúsenosti nadobudol v Poľsku a v bývalej Juhoslávii. Keď sa v roku 1903 vrátil do Rajca, založil si vlastnú dielňu, ktorá si čoskoro získala dobré meno. Zaslúžil sa taktiež o vybudovanie Rajeckého rezbárskeho družstva v roku 1908. Družstvo síce zaniklo, ale v Brieštenského dielni sa vyrezávalo všetko, o čo bol záujem. S ďalšími rezbármi položili základy vychýreného rajeckého rezbárstva, respektíve rezbárstva v celej Rajeckej doline.

Betlehem v Rajeckej Lesnej
Rezbárske práce starých i nových majstrov si neustále získavajú srdcia návštevníkov Rajeckej doliny, najmä pre svoju jednoduchú krásu a precízne spracovanie. Treba spomenúť aj odchovanca nového rezbárskeho družstva Jozefa  Pekaru, ktorý na seba upriamil pozornosť už v mladých rokoch, a ktorý na sklonku svojho života vytvoril unikátny slovenský pohyblivý betlehem v Rajeckej Lesnej. Obdivujú ho dnes turisti zo všetkých kútov sveta. Aj vďaka nemu stúpa záujem návštevníkov o túto lokalitu.

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA